PAGE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PAGE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Ten atrybut szablonu pokazuje numer bieżącej strony w raporcie lub rysunku.

Przykład użycia w raporcie

Jeśli chcesz wyświetlić tylko bieżący numer strony, użyj w szablonie raportu następujących opcji:

GetValue("PAGE")

Jeśli chcesz mieć numer strony w formacie "1/10", musisz połączyć go z atrybutem szablonu PAGES:

format(GetValue("PAGE"),"string",0,0)+"/"+format(GetValue("PAGES"),"string",0,0)

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej