ORIGIN_X, ORIGIN_Y, ORIGIN_Z

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

ORIGIN_X, ORIGIN_Y, ORIGIN_​Z

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Można użyć atrybutów szablonu ORIGIN_X ORIGIN_Y oraz ORIGIN_Z, by wyświetlić współrzędne globalne początku połączenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej