NUMBER_VISIBLE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

NUMBER_​VISIBLE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Po dodaniu do oznaczenia grupy prętów zbrojeniowych wyświetla liczbę widocznych prętów zbrojeniowych. Ten atrybut szablonu zależy od kontekstu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej