NUMBER_IN_DRAWING

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

NUMBER_IN_DRAWING

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Pamiętaj, że atrybut NUMBER_IN_DRAWING działa w uwagach powiązanych i znakach zbrojenia, ale nie działa w szablonach lub przy filtrowaniu.

Atrybut NUMBER_IN_DRAWING wyświetla liczbę wszystkich prętów na rysunku, które mają ten sam numer pozycji. Pręty w sąsiednim elemencie są ignorowane. Dlatego atrybutu NUMBER_IN_DRAWING należy używać tylko w znakach głównego zbrojenia, a nie w znakach widocznego zbrojenia sąsiedniego.

Po uwzględnieniu atrybutu NUMBER_IN_DRAWING w składowej znaku zbrojenia otrzymasz liczbę wszystkich prętów na rysunku, które mają ten sam numer pozycji. W przypadku siatek NUMBER_IN_DRAWING zwraca liczbę podobnych siatek.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej