NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_X

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_X

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla położenie plastycznej osi obojętnej.

Zobacz również

PROFILE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej