Skrzynka elektryczna w ścianie (84)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Skrzynka elektryczna w ścianie (84)

Narzędzie Skrzynka elektryczna w ścianie (84) umożliwia utworzenie skrzynek elektrycznych w ścianach.

Utworzone obiekty

 • Skrzynki elektryczne

 • Rury

Zastosowania

Sytuacja

Opis

Skrzynka elektryczna w ścianie z połączeniem górnym.

Skrzynka elektryczna w ścianie z połączeniem dolnym.

Skrzynka elektryczna w ścianie z połączeniem górnym i dolnym.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz panel betonowy.

 2. Wybierz położenie skrzynki elektrycznej.

 3. Wybierz położenie połączenia górnego.

 4. Wybierz położenie połączenia dolnego.

  Skrzynka elektryczna i połączenia są tworzone automatycznie.

Klucz do identyfikacji elementów

Przedrostek

Skrzynka elektryczna

Panel

Karta Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie kształtu, liczby i położenia rur, a także położenia skrzynek elektrycznych.

Kierunek rury

Opcja

Opis

Umożliwia wybranie kształtu rury w kierunku do góry.

Umożliwia wybranie kształt rury w kierunku do dołu.

Umożliwia wybranie kierunku rury względem punktu początkowego (żółtego) i punktu końcowego (różowego) ściany.

Umożliwia wybranie liczby rur w kierunku do góry.

Umożliwia wybranie liczby rur w kierunku do dołu.

Rury w betonie/ Elementy elektryczne w betonie

Umożliwia wybranie sposobu połączenia rur i elementów elektrycznych z elementem betonowym.

Opcja

Opis

Jako podzespół

Dodanie do elementu betonowego jako podzespołu.

wg zespołu betonowego

Dodanie do elementu betonowego.

Spawy

Przyspawanie do elementu betonowego.

Nie

Nie łącz z elementem betonowym.

Położenia rur i skrzynki elektrycznej

Opcja

Opis

Umożliwia wybranie położenia połączenia górnego w elemencie betonowym.

Umożliwia wybranie położenia skrzynki elektrycznej w elemencie betonowym.

Umożliwia wybranie położenia połączenia dolnego w elemencie betonowym.

Karta Elementy

Zakładka Elementy umożliwia właściwości rur u góry i u dołu elementu betonowego oraz położenia punktów referencyjnych rur.

Góra rury / Dół rury

Opcja

Opis

Domyślna

t, b, h

Umożliwia zdefiniowanie grubości, szerokości i wysokości rury.

D19

Nr pozycji

Określ przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

ET 1

Materiał

Określ klasę materiału.

PVC

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy rury.

Rura E

Klasa

Umożliwia zdefiniowanie numeru klasy elementu dla rury.

2

Komentarz

Umożliwia dodanie komentarza do rury.

Pierwszy punkt referencyjny

Umożliwia zdefiniowanie punktu referencyjnego dla rury. Punkt referencyjny określa położenie znaku elementu na rysunku.

Opcja

Opis

Przykład

Na górze

Punkt początkowy zostaje umieszczony na górze rury.

Na dole

Punkt początkowy zostaje umieszczony na dole rury.

Przy najdłuższym segmencie

Punkt początkowy zostaje umieszczony przy najdłuższym segmencie rury.

Przy najkrótszym segmencie

Punkt początkowy zostaje umieszczony przy najmniejszym segmencie rury.

zakładka Skrzynka elektryczna

Zakładka Skrzynka elektryczna umożliwia określenie kształtu, liczby i wymiarów skrzynek elektrycznych, a także zdefiniowanie ewentualnego przyłącza (Orurowanie).

Skrzynka elektryczna / Rura

Opcja

Opis

Domyślnie

t, b, h

Grubość, szerokość i wysokość skrzynki elektrycznej i przyłącza (Orurowania).

D19

Nr pozycji

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

ET 1

Materiał

Klasa materiału.

PVC

Nazwa

Nazwa skrzynki elektrycznej i przyłącza.

Rura E

Klasa

Numer klasy elementu skrzynki elektrycznej i przyłącza.

2

Komentarz

Umożliwia dodanie komentarza do skrzynki elektrycznej i przyłącza.

Obrót

Umożliwia określenie obrotu skrzynki elektrycznej i przyłącza.

Opcja

Przykład

Przód

Góra

Tył

Poniżej

Kształt skrzynki elektrycznej

Opcja

Opis

Profile / Element użytkownika

Przykładowy element użytkownika:

Można użyć profilu z katalogu profili lub wybrać komponent użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty.

W przypadku użycia komponentu użytkownika należy wyszukać komponent i wybrać położenie z listy opcji.

Aby skorzystać z zapisanych właściwości komponentu użytkownika, wybierz zapisany plik właściwości.

Umożliwia wybranie kształtu skrzynki elektrycznej i zdefiniowanie jej wymiarów.

Umożliwia wybranie dodatkowego kształtu w celu utworzenia kilku różnych typów skrzynek elektrycznych.

Ten kształt będzie widoczny na rysunkach i będzie wskazywał przód i tył skrzynki elektrycznej.

Numer =

Liczba skrzynek elektrycznych w kierunku poziomym lub pionowym.

1

Umożliwia wybranie górnych przyłączy do skrzynki elektrycznej.

2

Umożliwia wybranie przyłączy do skrzynki elektrycznej z lewej strony.

3

Umożliwia wybranie przyłączy do skrzynki elektrycznej z prawej strony.

4

Umożliwia wybranie dolnych przyłączy do skrzynki elektrycznej.

Wymiary przyłączy.

Położenia przyłączy.

Opcje dodawania skrzynki elektrycznej do elementu.

 • Utwórz skrzynkę elektryczną

 • Utwórz skrzynkę elektryczną + wytnij skrzynkę elektryczną

 • Utwórz skrzynkę elektryczną + wytnij obszar graniczny

zakładka Połączenie górne / Połączenie dolne

Zakładki Połączenie górne i Połączenie dolne umożliwiają określenie kształtu i wymiarów górnej i dolnej skrzynki przyłączeniowej oraz zdefiniowanie ewentualnych przyłączy (Orurowanie).

Skrzynka górna / Skrzynka dolna / Orurowanie

Opcja

Opis

t, b, h

Grubość, szerokość i wysokość górnej i dolnej skrzynki przyłączeniowej i przyłącza (Orurowania).

Poz_Nr.

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Klasa materiału.

Nazwa

Nazwa skrzynki przyłączeniowej i przyłącza.

Klasa

Numer klasy elementu skrzynki przyłączeniowej i przyłącza.

Komentarz

Umożliwia dodanie komentarza do skrzynki przyłączeniowej i przyłącza.

Obrót

Umożliwia określenie obrotu przyłącza (Orurowania).

Kształt skrzynki przyłączeniowej

Połączenie górne

Połączenie dolne

Opis

Profile / Element użytkownika

Można użyć profilu z katalogu profili lub wybrać komponent użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty.

W przypadku użycia komponentu użytkownika należy wyszukać komponent i wybrać położenie z listy opcji.

Umożliwia wybranie kształtu skrzynki przyłączeniowej i zdefiniowanie jej wymiarów.

Wymiary skrzynki przyłączeniowej.

Położenie przyłącza.

Opcje dodania skrzynki przyłączeniowej do elementu.

 • Utwórz skrzynkę przyłączeniową

 • Utwórz skrzynkę przyłączeniową + wytnij skrzynkę przyłączeniową

 • Utwórz skrzynkę przyłączeniową + wytnij obszar graniczny

Umożliwia wybranie przyłącza do skrzynki przyłączeniowej.

Umożliwia wybranie liczby skrzynek przyłączeniowych.

Połącz

Umożliwia zdefiniowanie sposobu podłączania skrzynki przyłączeniowej.

Karta UDA

Na zakładce Atrybuty użytkownika można dodać informacje do atrybutów użytkownika elementów.

Opcja

Opis

Przedrostek

Umożliwia wybranie elementu, do którego mają zostać zapisane informacje:

Brak

Góra rury

Dół rury

Rury

Skrzynka elektryczna

Połączenie górne

Połączenie dolne

Wszystkie

Nazwa UDA

Umożliwia wprowadzenie nazwy atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika.

Aby na przykład dodać atrybut użytkownika komentarza, otwórz plik objects.inp w edytorze tekstowym i wyszukaj frazę comment.. Zostanie wyświetlony następujący atrybut:

attribute("comment", "j_comment", string, "%s", no, none, "0.0", "0.0")

Pierwszy tekst umieszczony w cudzysłowie to nazwa atrybutu użytkownika, comment. We wprowadzanej nazwie uwzględniana jest wielkość liter.

Nazwa UDA:

 • comment

 • fabricator

 • art_number

 • typ

UDA:

 • Komentarz

 • Nazwa producenta

 • Numer artykułu

 • Typ

Type

Typ atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika.

Wybierz typ String w przypadku tekstu, Integer w przypadku liczb, Float w przypadku liczb dziesiętnych i Opcja w celu wybierania elementu z listy. Typ atrybutu UDA można znaleźć w pliku objects.inp

Wartość

Umożliwia wprowadzenie wartości, która zostanie zapisana w atrybucie zdefiniowanym przez użytkownika.

Przykład

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej