Wyświetlanie historii numeracji

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wyświetlanie historii numeracji

Aby wyświetlić historię numeracji:

  • W menu Plik kliknij Historia > Historia numeracji.

    Tekla Structures wyświetli plik historii numeracji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej