Pozycja pionowa elementu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pozycja pionowa elementu

Użyj panelu właściwości i jego ustawienia Pionowo, aby wyświetlić i zmienić pozycję pionową elementu, lub użyj opcji na kontekstowym pasku narzędzi lub skrótów klawiaturowych.

Położenie jest zawsze określane względem punktu referencyjnego.

Opcja

Opis

Przykład

Środek

Punkt odniesienia znajduje się na środku elementu.

Dół

Element znajduje się poniżej punktu referencyjnego.

Góra

Element znajduje się powyżej punktu referencyjnego.

Przykłady

Pozycja

Przykład

Środek 200

Dół 200

Góra 200

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej