Wskazówki dotyczące wybierania obiektów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wskazówki dotyczące wybierania obiektów

Poniżej podano kilka wskazówek, które mogą pomóc podczas wybierania obiektów.

Włączanie lub wyłączanie podświetlenia obiektów

Domyślnie Tekla Structures podświetla wybierane obiekty. Podświetlanie można włączyć lub wyłączyć.

Aby włączyć lub wyłączyć podświetlanie, w menu Plik kliknij Ustawienia i zaznacz lub wyczyść pole wyboru Podświetlenie. Można również nacisnąć klawisz H.

W zależności od używanego silnika renderingu, OpenGL lub DirectX, Tekla Structures wyróżnia obiekty w inny sposób, gdy włączone jest podświetlanie.

W poniższym przykładzie renderowanie elementów ustawiono jako Element - renderowany szkieletowy.

DirectX OpenGL

Tekla Structures wyróżnia obiekty, wyświetlając je ciemniejszym kolorem obiektu.

Przykład:

Tekla Structures wyróżnia obiekty, wyświetlając je z ramką w jasnym kolorze.

Przykład:

Wybór prawym przyciskiem

Można zmienić ustawienie tak, aby możliwe było wybieranie obiektów również prawym przyciskiem myszy.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia i zaznacz następujące pola wyboru:
  • Wybór prawym przyciskiem
  • Podświetlenie
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, aby go wybrać.
  Tekla Structures podświetli obiekt i wyświetli powiązane menu skrótów.

Jeśli nie można wybrać obiektów

Jeśli nie można wybrać żądanych obiektów w modelu, należy sprawdzić przełączniki wyboru i ustawienia filtra.

 • Należy sprawdzić, czy włączone są wszystkie niezbędne przełączniki wyboru.
 • Jeśli nadal nie można wybrać obiektów, należy sprawdzić ustawienia filtra wyboru. Można wybrać inny filtr lub zmodyfikować bieżący filtr.

Przerywanie wyboru obiektów

W Tekla Structures można ustawić przerwanie procesu wyboru obiektu, jeśli trwa on dłużej niż określony czas. Przykładowo w przypadku niezamierzonego wybrania podczas pracy przy dużym modelu jego całości lub części, można przerwać wybór, jeżeli jego dokonanie zajmie więcej niż 5000 milisekund (5 sekund).

 1. Określ czas, po którym Tekla Structures zapyta, czy użytkownik chce przerwać wybór obiektów.
  1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane, a następnie przejdź do kategorii Właściwości modelowania.
  2. Zmodyfikuj opcję zaawansowaną XS_​OBJECT_​SELECTION_​CONFIRMATION.

   Wartością domyślną jest 5000 milisekund.

  3. Kliknij OK.
 2. Wybierz wszystkie elementy modelu.
 3. Gdy Tekla Structures zapyta, czy wybór obiektów ma zostać przerwany, kliknij Anuluj.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej