Obrót elementu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Obrót elementu

Użyj panelu właściwości i ustawienia Obrót, aby wyświetlić i zmienić obrót elementu wokół jego osi, lub użyj opcji na kontekstowym pasku narzędzi lub skrótów klawiaturowych.

Można także określać kąt obrotu. Tekla Structures mierzy wartości dodatnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół lokalnej osi x.

Opcja

Opis

Przykład

Przód

Płaszczyzna robocza jest równoległa do przedniej płaszczyzny elementu.

Góra

Płaszczyzna robocza jest równoległa do górnej płaszczyzny elementu.

Tył

Płaszczyzna robocza jest równoległa do tylnej płaszczyzny elementu.

Dół

Płaszczyzna robocza jest równoległa do dolnej płaszczyzny elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej