Pozycja elementu na płaszczyźnie roboczej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pozycja elementu na płaszczyźnie roboczej

Użyj panelu właściwości i ustawienia Na płaszczyźnie, aby wyświetlić i zmienić położenie elementu na płaszczyźnie roboczej, lub użyj opcji na kontekstowym pasku narzędzi lub skrótów klawiaturowych.

Pozycja elementu na płaszczyźnie roboczej jest zawsze określana względem linii odniesienia elementu.

Opcja

Opis

Przykład

Środek

Linia referencyjna znajduje się na środku elementu.

Prawy

Element znajduje się poniżej linii referencyjnej.

Lewy

Element znajduje się powyżej linii referencyjnej.

Przykłady

Pozycja

Przykład

Środek 300

Prawy 300

Lewy 300

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej