Głębokość pozycji elementu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Głębokość pozycji elementu

Użyj panelu właściwości i ustawienia Na głębokość, aby wyświetlić i zmienić pozycję głębokości elementu, lub użyj opcji na kontekstowym pasku narzędzi lub skrótów klawiaturowych.

Pozycja jest zawsze określana względem linii referencyjnej między uchwytami elementu.

Opcja

Opis

Przykład

Środek

Element znajduje się na środku linii referencyjnej.

Przód

Element znajduje się powyżej linii referencyjnej.

Tył

Element znajduje się poniżej linii referencyjnej.

Przykłady

Pozycja

Przykład

Środek 400

Przód 400

Tył 400

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej