Tworzenie profilu podwójnego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie profilu podwójnego

Profil podwójny składa się z dwóch równoległych i identycznych belek. Należy określić położenia obu belek, wybierając typ profilu podwójnego i ustawiając luz między belkami w dwóch kierunkach.

 1. Na karcieStal kliknij Belka > Profil podwójny.
 2. Wskaż dwa punkty.

  Tekla Structures utworzy profil podwójny między wskazanymi punktami, używając właściwości Profil podwójny z panelu właściwości.

Można też uruchomić polecenie w panelu właściwości.

 1. Upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu.

 2. W panelu właściwości kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz na liście Profil podwójny.

  Tekla Structures uruchomi polecenie i wyświetli właściwości w panelu właściwości.

Modyfikowanie właściwości profilu podwójnego

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie dowolną belkę, aby otworzyć właściwości Belka stalowa.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości profilu podwójnego

Użyj właściwości Profil podwójny w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości podwójnego profilu stalowego. Plik właściwości profilu podwójnego ma rozszerzenie *.dia.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa profilu podwójnego.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil obu belek wchodzących w skład profilu podwójnego.

Materiał

Materiał belek.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie powierzchni jest określane przez użytkownika. Opisuje sposób wykończenia powierzchni elementu, np. farba antykorozyjna, galwanizowanie, pokrycie ognioodporne itp.

Klasa

Służy do grupowania profili podwójnych.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Typ profilu podwójnego

Służy do określania sposobu łączenia profili.

Serie numeracji

Numeracja elementów

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Numeracja zespołów

Przedrostek zespołu i numer początkowy dla numeru pozycji zespołu.

Pozycja

Na płaszczyźnie

Położenie profilu podwójnego na płaszczyźnie roboczej względem linii referencyjnej profilu podwójnego.

Obrót

Obrót profilu podwójnego wokół jego osi na płaszczyźnie roboczej.

Na głębokość

Głębokość pozycji profilu podwójnego. Położenie jest zawsze prostopadłe do płaszczyzny roboczej.

Offset końca

Dx

Zmień długość profilu podwójnego, przesuwając jego punkt końcowy wzdłuż linii referencyjnej profilu podwójnego.

Odległość między elementami

Poziomo

Poziomy odstęp między profilami.

Pionowo

Pionowy odstęp między profilami.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej