Tworzenie ławy fundamentowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie ławy fundamentowej

 1. Na karcie Beton kliknij Stopa > Ława fundamentowa.
 2. Wskaż punkty, przez które ma przechodzić fundament.
 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy.

  Tekla Structures utworzy ławę fundamentową między wskazanymi punktami, używając właściwości Ława fundamentowa z panelu właściwości. Należy pamiętać, że nie można utworzyć zamkniętej ławy fundamentowej.

 4. Jeśli chcesz utworzyć zakrzywione segmenty, zastosuj fazowanie dla narożników fundamentu.

  Przykład:

Można też uruchomić polecenie w panelu właściwości.

 1. Upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu.

 2. W panelu właściwości kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz na liście Ława fundamentowa.

  Tekla Structures uruchomi polecenie i wyświetli właściwości w panelu właściwości.

Modyfikowanie właściwości ławy fundamentowej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie ławę fundamentową, aby otworzyć właściwości Ława fundamentowa.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości ławy fundamentowej

Użyj właściwości Ława fundamentowa w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości ławy fundamentowej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie ławę fundamentową. Plik właściwości ławy fundamentowej ma rozszerzenie *.csf.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa ławy fundamentowej.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil ławy fundamentowej.

Materiał

Materiał ławy fundamentowej.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie jest określane przez użytkownika. Decyduje o sposobie obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Służy do grupowania ław fundamentowych.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Pozycja

Na płaszczyźnie

Położenie ławy fundamentowej na płaszczyźnie roboczej, względem linii referencyjnej fundamentu.

Obrót

Obrót ławy fundamentowej wokół jej osi na płaszczyźnie roboczej.

Na głębokość

Głębokość pozycji ławy fundamentowej. Położenie jest zawsze prostopadłe do płaszczyzny roboczej.

Offset końca

Dx

Zmień długość ławy fundamentowej, przesuwając punkt końcowy fundamentu wzdłuż linii referencyjnej fundamentu.

Dy

Służy do przesuwania końca ławy fundamentowej prostopadłe do linii referencyjnej belki.

Dz

Służy do przesuwania ławy fundamentowej w kierunku z płaszczyzny roboczej.

Zespół betonowy

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy ława fundamentowa jest prefabrykowana, czy wylewana na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Gięcie

Płaszczyzna

Płaszczyzna krzywizny.

Promień

Promień zakrzywionej ławy fundamentowej.

Liczba segmentów

Liczba segmentów używanych przez Tekla Structures do rysowania zakrzywionej ławy fundamentowej.

Otulina dla zestawów prętów

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej