Tworzenie płyty betonowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie płyty betonowej

Przy tworzeniu płyty betonowej wybrany profil decyduje o grubości płyty, a wskazane punkty określają jej kształt. Narożniki płyty mogą zostać poddane fazowaniu.

 1. Na karcie Beton kliknij Płyta .
 2. Wskaż punkty narożne płyty.
 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy.

  Tekla Structures utworzy płytę za pomocą właściwości Płyta betonowa z panelu właściwości.

Można też uruchomić polecenie w panelu właściwości.

 1. Upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu.

 2. W panelu właściwości kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz na liście Płyta betonowa.

  Tekla Structures uruchomi polecenie i wyświetli właściwości w panelu właściwości.

Tworzenie okrągłej płyty betonowej

 1. Utwórz prostokątną płytę o równych bokach.
 2. Wybierz blachę.
 3. Kliknij dwukrotnie uchwyt.

  Aby ułatwić wybieranie uchwytów narożnika płyty, upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana nie jest aktywny.

  W panelu właściwości zostaną otwarte właściwości Fazowanie narożnika.

 4. Na liście Typ wybierz pozycję Zaokrąglenie .
 5. W polu Promień wprowadź długość promienia fazowania.

  Promień musi być równy połowie długości boku kwadratu.

 6. Kliknij Zmień.
 7. Powtórz powyższe czynności dla każdego narożnika, który chcesz fazować.

Alternatywny sposób tworzenia płyty okrągłej

 1. Utwórz płytę w kształcie rombu o czterech równych bokach.

 2. Zaokrąglij naroża, używając typu fazowania Punkt łuku .

Modyfikowanie właściwości płyty betonowej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie płytę, aby otworzyć właściwości Płyta betonowa.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości płyty betonowej

Użyj właściwości Płyta betonowa w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości płyty betonowej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie płytę betonową. Plik właściwości płyty betonowej ma rozszerzenie *.csl.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa płyty.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Grubość

Grubość płyty.

Materiał

Materiał płyty.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie jest określane przez użytkownika. Decyduje o sposobie obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Służy do grupowania płyt.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Pozycja

Na głębokość

Głębokość pozycji płyty betonowej. Położenie jest zawsze prostopadłe do płaszczyzny roboczej.

Zespół betonowy

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy płyta jest prefabrykowana, czy wylewana na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Otulina dla zestawów prętów

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej