Tworzenie polibelki betonowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie polibelki betonowej

Polibelka może się składać z segmentów prostych i zakrzywionych.

 1. Na karcieBeton kliknij Belka > Polibelka.
 2. Wskaż punkty, przez które ma przechodzić belka.
 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy.

  Tekla Structures utworzy belkę między wskazanymi punktami, używając właściwości Belka betonowa z panelu właściwości. Należy pamiętać, że nie można utworzyć zamkniętej polibelki.

 4. Jeśli chcesz utworzyć zakrzywione segmenty, zastosuj fazowanie do narożników polibelki.

  Przykład:

Modyfikowanie właściwości polibelki betonowej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie polibelkę, aby otworzyć właściwości Belka betonowa.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości belki betonowej

Użyj właściwości Belka betonowa w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości belki betonowej lub polibelki. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie polibelkę. Plik właściwości belki betonowej ma rozszerzenie *.cbm.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa belki.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil belki.

Materiał

Materiał belki.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie jest określane przez użytkownika. Decyduje o sposobie obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Służy do grupowania belek.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Pozycja

Na płaszczyźnie

Położenie belki na płaszczyźnie roboczej względem linii referencyjnej belki.

Obrót

Obrót belki wokół jej osi na płaszczyźnie roboczej.

Na głębokość

Głębokość pozycji belki. Położenie jest zawsze prostopadłe do płaszczyzny roboczej.

Offset końca

Dx

Zmień długość belki, przesuwając jej punkt końcowy wzdłuż linii referencyjnej belki.

Dy

Służy do przesuwania końca belki prostopadłe do jej linii referencyjnej.

Dz

Służy do przesuwania końca belki w kierunku z płaszczyzny roboczej.

Belka zakrzywiona

Płaszczyzna

Płaszczyzna krzywizny.

Promień

Promień belki zakrzywionej.

Liczba segmentów

Liczba segmentów używanych przez Tekla Structures do rysowania belki zakrzywionej.

Zespół betonowy

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy słup jest prefabrykowany, czy wylewany na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Deformacja

Skręcenie

Umożliwia deformację belek przy użyciu kątów deformacji.

Wygięcie

Umożliwia wstępne wyginanie belek.

Skrócenie

Umożliwia skracanie belek w modelu. Rzeczywista długość belki jest zmniejszana na rysunku.

Otulina dla zestawów prętów

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej