Tworzenie panelu lub ściany betonowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie panelu lub ściany betonowej

Można utworzyć panel lub ścianę betonową przechodzące przez wskazane punkty.

 1. Na karcie Beton kliknij Panel .
 2. Wskaż punkty, przez które ma przechodzić panel lub ściana.
 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy.

  Tekla Structures utworzy panel lub ścianę za pomocą właściwości Panel betonowy z panelu właściwości. Należy pamiętać, że nie można utworzyć zamkniętej struktury panelu lub ściany.

 4. Aby utworzyć zakrzywione segmenty, zastosuj fazowanie dla narożników panelu lub ściany.

  Przykład:

Można też uruchomić polecenie w panelu właściwości.

 1. Upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu.

 2. W panelu właściwości kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz na liście Panel betonowy.

  Tekla Structures uruchomi polecenie i wyświetli właściwości w panelu właściwości.

Modyfikowanie właściwości panelu lub ściany betonowej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie panel lub ścianę, aby otworzyć właściwości Panel betonowy.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości panelu lub ściany betonowej

Użyj właściwości Panel betonowy w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości panelu betonowego lub ściany. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie panel lub ścianę. Plik właściwości panelu betonowego ma rozszerzenie *.cpn.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa panelu.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil panelu (grubość × wysokość ściany).

Materiał

Materiał panelu.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie jest określane przez użytkownika. Decyduje o sposobie obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Służy do grupowania paneli.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Pozycja

Na płaszczyźnie

Położenie panelu na płaszczyźnie roboczej względem linii referencyjnej panelu.

Obrót

Obrót panelu wokół jego osi na płaszczyźnie roboczej.

Na głębokość

Głębokość pozycji panelu. Położenie jest zawsze prostopadłe do płaszczyzny roboczej.

Offset końca

Dx

Zmień długość panelu, przesuwając jego punkt końcowy wzdłuż linii referencyjnej panelu.

Dy

Służy do przesuwania końca panelu prostopadle do jego linii referencyjnej.

Dz

Służy do przesuwania końca panelu w kierunku z płaszczyzny roboczej.

Zespół betonowy

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy panel lub ściana są prefabrykowane, czy wylewane na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Gięcie

Płaszczyzna

Płaszczyzna krzywizny.

Promień

Promień zakrzywionego panelu.

Liczba segmentów

Liczba segmentów używanych przez Tekla Structures do rysowania panelu zakrzywionego.

Otulina dla zestawów prętów

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej