Utwórz samodzielną blachę giętą

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Utwórz samodzielną blachę giętą

Można utworzyć samodzielne blachy gięte, które nie wymagają wyboru elementów wprowadzanych. Używaj samodzielnych blach giętych do modelowania elementów cylindrycznych i stożkowych, takich jak zsypy, leje, stożki itp.

Ograniczenia

 • Tekla Structures nie obsługuje samodzielnych blach giętych o kącie 360 stopni. Można jednak zamiast tego utworzyć blachy o kącie 359 stopni.

 • Podczas tworzenia rysunku używaj lokalnego układu współrzędnych.

Oprócz samodzielnych blach giętych można również tworzyć cylindryczne i stożkowe blachy gięte, wybierając dwa elementy lub dwie powierzchnie elementów. Elementami używanymi do tworzenia blachy giętej muszą być blachy wieloboczne lub belki, których profilami są blachy.

Utwórz samodzielną blachę giętą

 1. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.
 2. Na karcie Stal kliknij: Blacha > Utwórz samodzielną blachę giętą.
 3. Określ pierwszy promień gięcia:
  1. Wskaż punkt środkowy.

  2. Wskaż punkt początkowy łuku.

  3. Wskaż punkt końcowy łuku.

  Kolejność wybierania określa kierunek w górę. Jeśli na przykład utworzysz łuk na płaszczyźnie XY w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kierunek w górę wskazuje na dodatnią oś z, zgodnie z regułą prawej ręki.

 4. Wybierz punkt, aby określić wysokość gięcia.

  Można też wprowadzić wysokość na kontekstowym pasku narzędzi blachy giętej.

 5. Zdefiniuj drugi promień gięcia:
  1. Wybierz punkt na podstawie podglądu blachy.

  2. Jeśli chcesz zmienić kierunek blachy po wybraniu punktu, kliknij lewym przyciskiem myszy.

   Jeśli chcesz utworzyć zagięcia cylindryczne, kliknij środkowym przyciskiem myszy. W takim przypadku promień 2 = promień 1.

 6. Aby ukończyć tworzenie blachy giętej, kliknij środkowym przyciskiem myszy.

Modyfikowanie kształtu samodzielnej blachy giętej

Aby zmienić kształt blachy giętej, użyj uchwytów i wartości wymiaru bezpośredniej zmiany.

 • Można zmienić kąt, promień i wysokość gięcia, wprowadzając nowe wartości wymiarów.

 • Krawędzie blachy giętej można przeciągać i rozciągać.

 • Można dodawać i usuwać punkty pośrednie.

 • Można utworzyć rysunki rozwinięć dla samodzielnych blach giętych.

Zmiana właściwości blachy giętej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie blachę giętą, aby otworzyć właściwości Blacha gięta.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości blachy giętej

Użyj właściwości Blacha gięta w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości blachy giętej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie blachę giętą. Plik właściwości blachy giętej ma rozszerzenie *.bpl.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa blachy.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil blachy.

Materiał

Materiał blachy.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie powierzchni jest określane przez użytkownika. Opisuje sposób wykończenia powierzchni elementu, np. farba antykorozyjna, galwanizowanie, pokrycie ognioodporne itp.

Klasa

Służy do grupowania blach.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Serie numeracji

Numeracja elementów

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Numeracja zespołów

Przedrostek zespołu i numer początkowy dla numeru pozycji zespołu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej