Tworzenie elementów i zmienianie właściwości elementów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie elementów i zmienianie właściwości elementów

W Tekla Structures pojęcie element odnosi się do podstawowych obiektów budowlanych, które można modelować i dodatkowo detalować. Elementy stanowią rodzaj „klocków”, z których składa się model fizyczny.

Mogą być tworzone elementy stalowe i elementy betonowe. Specjalnym rodzajem elementów są elementy specjalne. Można ich używać w obiektach modelu, które trudno byłoby modelować za pomocą podstawowych elementów i poleceń programu Tekla Structures, takich jak polecenie cięcia.

Do tworzenia elementów stalowych służą polecenia na karcie Stal na wstążce. Do tworzenia elementów betonowych służą polecenia na karcie Beton na wstążce.

Każdy element ma określające go właściwości, np. materiał, profil i położenie. Ponadto elementy mają atrybuty użytkownika (UDA), za pomocą których są przekazywane dodatkowe informacje o elemencie. Za pomocą właściwości elementu w filtrach wyświetlania i filtrach wyboru można np. wybierać, modyfikować i ukrywać elementy. Właściwości elementów i atrybuty UDA można też stosować w szablonach rysunków i raportów.

Do wyświetlania i modyfikowania właściwości elementu służy panel właściwości. Można wyświetlać i modyfikować właściwości jednego typu elementu lub wspólne właściwości kilku podobnych typów elementu jednocześnie. W razie potrzeby można skopiować właściwości z jednego elementu do innego za pomocą przycisku Kopiuj właściwości w panelu właściwości.

Podstawowe elementy stalowe są następujące:

Podstawowe elementy betonowe są następujące:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej