Konwertowanie do komponentu układu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Konwertowanie do komponentu układu

Za pomocą polecenia Konwertuj do komponentu układu można konwertować płyty, panele ścienne oraz obiekty IFC na komponenty Układu ścian lub Układu stropu.

Narzędzie Konwertuj do komponentu układu znajduje się w katalogu Aplikacje i komponenty.

Ustawienia konwersji

Opcja Opis

Komponent układu

Wybierz typ układu, do którego chcesz konwertować element. Dostępne ustawienia:

  • Układ ścian

  • Układ stropu

Ustawienia atrybutów

Wybierz odpowiednie zapisane ustawienia komponentu układu. Komponent układu zostanie najpierw utworzony przy użyciu tych zapisanych ustawień.

Ustawienia można później zmieniać, poprzez wprowadzanie modyfikacji bezpośrednio w układzie.

Kierunek

Można określić orientację układu.

  • W przypadku Układu ścian można przełączać kierunek głębokości warstw w wielowarstwowym układzie ścian.

  • W przypadku Układu stropu można kontrolować kierunek płyt stropu.

Konwertuj wybrane

Wybierz obiekty modelu, które chcesz konwertować, a następnie kliknij przycisk Konwertuj wybrane w celu przekonwertowania wybranych obiektów. Obiektami mogą być płyt, panele ścienne, płyty IFC lub ściany IFC.

Jeśli wybór obiektu uwzględnia natywne panele płyt lub ściany Tekla Structures, które zostały pomyślnie przekonwertowane, Tekla Structureswyświetli zapytanie, czy chcesz usunąć oryginalne obiekty. Uwaga: obiekty IFC nigdy nie są usuwane.

W przypadku konwertowania obiektów IFC, polecenie Konwertuj do komponentu układu wykorzystuje konwersję jako wyciągnięcie. Oznacza to, że IFC musi być typu Coordination view 2.0. Opcja Surface geometry nie jest obsługiwana.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej