Wyginanie elementu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wyginanie elementu

Wyginanie może służyć do wstępnego wyginania elementów, czyli do zakrzywiania długich, ciężkich komponentów, które stopniowo rozpłaszczą się po umieszczeniu na budowie. Dzięki wyginaniu można wyświetlać w modelu naturalne zakrzywienie wstępnie sprężonego elementu. Wyginanie wpływa na pozycję w modelu cięć, skosów i elementów osadzonych.

  1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć okno dialogowe właściwości elementu.
  2. Przejdź do sekcji Deformacja.
  3. Określ stopień wygięcia w polu Wygięcie.
  4. Kliknij Zmień.

    Tekla Structures wygnie element w lokalnym kierunku z.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej