Kontakt z pomocą techniczną Tekla Structures (narzędzie pomocy technicznej)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Kontakt z pomocą techniczną Tekla Structures (narzędzie pomocy technicznej)

Narzędzie pomocy technicznej umożliwia bezpośrednie kontaktowanie się z pomocą techniczną Tekla Structures. Przy użyciu tego narzędzia można zgromadzić informacje o modelu, powiązanych plikach i inne niezbędne informacje w jednym zgłoszeniu serwisowym Tekla Structures.

Narzędzie pomocy technicznej:

 • Automatycznie identyfikuje otwarty model i dołącza wszystkie lub wybrane pliki zgodnie z wyborem z folderu modelu jako załączniki do zgłoszenia. Dołączane są również niektóre dzienniki i pliki w innych folderach, takie jak dziennik user feedback, dzienniki Tekla Structures i pliki atrybutów użytkownika.

 • Automatycznie gromadzi informacje o aplikacji i systemie.

 • W przypadku wystąpienia awarii automatycznie dołącza do narzędzia pomocy technicznej zrzuty awarii, pliki dziennika sesji i dzienniki systemu Windows typu Błąd z ostatnich 72 godzin. Można je pominąć, odznaczając kategorię plików Informacje o awarii.

 • Wysyła opis problemu, załączony model, załączone pliki i wszystkie inne zgromadzone informacje do pomocy technicznej Tekla Structures.

Uwaga:

Zachowanie poufności informacji

Wszystkie przekazywane pliki są traktowane jako poufne. Dostęp do plików ma tylko odbiorca.

Tworzenie zgłoszenia serwisowego

 1. W menu Plik kliknij Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną Tekla.
 2. Zaloguj się przy użyciu Trimble Identity.

  Narzędzie pomocy technicznej otwiera i automatycznie zapisuje informacje dotyczące użytkownika, aplikacji i wersji Tekla Structures. Narzędzie pomocy technicznej odczytuje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy i adres e-mail pomocy technicznej z profilu Trimble Identity.

  Możesz przełączyć się do innego konta, klikając Zmień użytkownika.

 3. Wybierz kategorię z listy wstępnie zdefiniowanych kategorii lub wybierz Inne i wprowadź kategorię.
 4. Podaj opis problemu.
 5. Kliknij Następny.
 6. Określ, co chcesz dołączyć. Nazwa pliku, grupa pliku, rozmiar pliku i lokalizacja pliku są podane dla każdego pliku.
  • Domyślnie zaznaczone są wszystkie pliki.

  • Zaznacz pole wyboru Wszystkie lub wybierz konkretne pliki z listy Wybierz pliki.

  • Jeśli chcesz wysłać inne załączniki niż widoczne na liście Wybierz pliki kliknij przycisk Dodaj pliki i wybierz pliki.

 7. Kliknij Następny.

  Narzędzie pomocy technicznej tworzy pakiet i wyświetla całkowity rozmiar załącznika. Można również sprawdzić informacje aplikacji i o systemie operacyjnym przed finalizacją tworzenia zgłoszenia pomocy.

 8. Kliknij Utwórz zgłoszenie, aby wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej Tekla Structures.

Podczas tworzenia zgłoszenia pomocy technicznej, nawigacyjny przycisk Wstecz w lewym górnym rogu jest chwilowo wyłączony, aby nie można było przypadkowo przerwać wysyłania.

Po zakończeniu wysyłania otrzymasz powiadomienie na swój adres e-mail. Po pomyślnym wysłaniu, zostanie wysłany do Ciebie automatyczny komunikat potwierdzający, a następnie dział pomocy technicznej Tekla Structures zacznie pracę nad rozwiązywaniem sprawy.

Aby uzyskać listę biur i sprzedawców wraz z ich danymi kontaktowymi, zobacz Biura i sprzedawcy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej