Korzystanie z panelu bocznego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Korzystanie z panelu bocznego

Okna panelu bocznego z prawej strony ekranu umożliwiają na przykład wyświetlanie właściwości obiektu i dodawanie modeli referencyjnych oraz komponentów.

Aby

wykonać procedurę

Otwarcie okna panelu bocznego

Kliknij przycisk panelu bocznego, aby otworzyć okno panelu bocznego.

Po kliknięciu przycisku panelu bocznego otwiera się i uaktywnia okno panelu bocznego. Okna aktywnego panelu bocznego mają niebieskie przyciski .

Utrzymywanie wielu okien panelu bocznego jednocześnie otwartych

Domyślnie Tekla Structures otwiera tylko jedno okno panelu bocznego równocześnie. Istnieje możliwość jednoczesnego otwarcia kilku okien panelu bocznego, również z różnych stron ekranu.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk panelu bocznego i wybierz Pojedynczy panel lub Ułożone panele.

  Pojedynczy panel: Tekla Structures otworzy nowe okno panelu bocznego i zamknie wszystkie inne otwarte okna panelu bocznego.

  Ułożone panele: Tekla Structures otworzy nowe okno panelu bocznego pozostawi inne otwarte okna panelu bocznego ułożone jedno na drugim.

 • Kliknij Ctrl + przycisk panelu bocznego, aby otworzyć okna panelu bocznego ułożone jedno na drugim.

Można zmienić rozmiar okien panelu bocznego, zmienić kolejność przeciągając je lub zakotwiczyć je do innej strony ekranu, klikając przycisk w prawym górnym narożniku okna panelu bocznego.

Przesuwanie i kotwiczenie okna panelu bocznego

Okna panelu bocznego można przesuwać lub kotwiczyć po różnych stronach ekranu. Dla każdego okna panelu bocznego można wybrać osobne miejsce umieszczenia go.

 • Aby przestawiać okno panelu bocznego: kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna panelu bocznego i wybierz Przestaw.

 • Aby zakotwiczyć okno panelu bocznego: kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna panelu bocznego, a następnie wybierz Przypnij do lewej, Przypnij do prawej lub Przypnij do dołu, w zależności od bieżącego położenia okna panelu bocznego.

  Można także przeciągnąć okno panelu bocznego na prawo, na lewo lub na dół ekranu. Obszar, w którym można kotwiczyć okno panelu bocznego, jest oznaczony niebieską barwą.

Jeśli przesuniesz okno panelu bocznego i zamkniesz Tekla Structures, okno panelu bocznego zostanie otwarte w swojej nowej pozycji po ponownym uruchomieniu Tekla Structures.

Przesuwanie okna panelu bocznego

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na górnej części okna panelu bocznego zostanie ona wyświetlona w kolorze jasno niebieskim.

Chwyć górną część okna panelu bocznego i przeciągnij okno do nowego położenia.

Dostosowanie rozmiaru okna panelu bocznego

Zmiana rozmiaru okna przestawnego panelu bocznego przez przeciąganie jego obramowania.

Znajdowanie dodatkowej pomocy dotyczącej zawartości okna panelu bocznego

Kliknij przycisk .

Zamykanie okna panelu bocznego

Można zamknąć jedno aktywne okno panelu bocznego lub kilka okien jednocześnie, jeśli są one ułożone jedno na drugim.

 • Kliknij inny przycisk aktywnego panelu bocznego, aby zamknąć aktywne okno panelu bocznego i otworzyć nowe.

 • Kliknij przycisk w prawym górnym rogu danego okna panelu bocznego.

 • Kliknij strzałkę w panelu bocznym.

Jeśli okno przestawnego panelu bocznego zniknie

Jeśli masz przestawne okna panelu bocznego i wiele ekranów, okno panelu bocznego czasami otwiera się na drugim ekranie, który nie jest w danej chwili podłączony do komputera. Aby przywrócić okno panelu bocznego na główny monitor, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk panelu bocznego i wybierz Przypnij do panelu bocznego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej