Tworzenie szablonów modelu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie szablonów modelu

Szablony modelu umożliwiają rozpoczęcie tworzenia modelu na podstawie gotowych szablonów i ustawień firmowych. Jest to szczególnie przydatne dla podwykonawców.

Za pomocą szablonów modelu można tworzyć tylko modele jednego użytkownika. Aby utworzyć model wielu użytkowników przy użyciu szablonu modelu, należy utworzyć model w trybie jednego użytkownika, a następnie przejść do trybu wielu użytkowników.

Domyślnie folder szablonu modelu jest zapisywany w folderze środowiska. Opcja zaawansowana XS_​MODEL_​TEMPLATE_​DIRECTORY umożliwia określenie innego położenia.

Uwaga:

Nie należy używać subskrypcji Partnera Tekla Structures ani subskrypcji edukacyjnych Tekla Structures do tworzenia szablonów modeli.

W rezultacie model szablonu nie działa zgodnie z oczekiwaniami, a na rysunkach są drukowane trwałe znaki wodne. To samo stanie się, jeśli później użyjesz subskrypcji komercyjnej do utworzenia nowego modelu przy użyciu szablonu utworzonego za pomocą subskrypcji Tekla Structures Partner lub Tekla Structures Edukacyjnej.

Tworzenie nowego szablonu modelu

Można tworzyć własne szablony modeli i używać ich do tworzenia nowych modeli. Można też wybrać, które katalogi, komponenty użytkownika, podfoldery modelu, szablony rysunków i szablony raportów z modelu mają być uwzględniane w szablonie modelu.

 1. Utwórz nowy model.

  Zawsze należy zaczynać od utworzenia nowego pustego modelu, ponieważ stare modele, które zostały wykorzystane w poszczególnych projektach nie mogą być całkowicie wyczyszczone. Mogą one zawierać nadmiar informacji, który zwiększa rozmiar modelu, nawet jeśli usunięto wszystkie obiekty i rysunki z modelu.

 2. Dodaj w modelu wymagane właściwości elementu, właściwości rysunku, profile, materiały, komponenty użytkownika, szkice itd.

  Potrzebne pliki atrybutów można na przykład skopiować z innego modelu.

 3. W menu Plik kliknij Zapisz jako > Zapisz.

  Należy zapisać model, aby dołączyć komponenty użytkownika w pliku xslib.db1. Jeśli nie zapiszesz modelu, komponenty użytkownika nie zostaną one uwzględnione w szablonie modelu.

 4. W menu Plik kliknij: Zapisz jako > Zapisz jako szablon modelu.
 5. Wprowadź nazwę szablonu modelu.
 6. Wybierz katalogi, szablony rysunków, szablony raportów i podfoldery modeli, które mają być uwzględniane w szablonie modelu.

  Można wybrać tylko te pliki i foldery, które są dostępne w folderze modelu. Katalogi zwykle znajdują się w folderze environment, a w folderze modelu tylko wtedy, gdy zostały zmodyfikowane.

 7. Aby otworzyć folder docelowy po utworzeniu szablonu modelu, należy zaznaczyć pole wyboru.
 8. Kliknij OK.

  Można teraz używać szablonu modelu do tworzenia nowych modeli.

 9. Podczas tworzenia nowych modeli w Plik > Nowy można oznaczyć ważne szablony modelu jako ulubione lub ukryć niepotrzebne szablony.
  1. Wybierz szablon modelu z listy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ulubione lub Ukryty.

   Szablon oznaczony jako Ulubione zostanie umieszczony na początku listy szablonów. Można również użyć ikony gwiazdki na szablonie, aby oznaczyć go jako Ulubione, lub usunąć oznaczenie.

   Szablon oznaczony jako Ukryty zostanie usunięty z listy szablonów. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy, aby został wyświetlony ponownie.

Modyfikowanie istniejącego szablonu modelu

Aby zmodyfikować istniejący szablon, należy zapisać model jako nowy szablon. Ewentualnie można zmodyfikować szablon, kopiując nowe lub zaktualizowane pliki bezpośrednio do folderu szablonu modelu.

 1. Utwórz model za pomocą istniejącego szablonu modelu.
 2. Wprowadź niezbędne zmiany.
 3. Zapisz go jako nowy szablon modelu.

Pobieranie szablonów modelu

Szablony modelu można pobierać, udostępniać i przechowywać przy użyciu Tekla Warehouse.

Opcje szablonu modelu

W oknie dialogowym Zapisz jako szablon modelu można określić, które pliki i foldery zostaną uwzględnione w szablonie modelu.

Ustawienie

Uwzględnione pliki i foldery

Profile

profdb.bin

profitab.inp

Materiały

matdb.bin

Komponenty i szkice

ComponentCatalog.txt

ComponentCatalogTreeView.txt

xslib.db1

thumbnail_bitmap.arc

Pliki *.dat

folder CustomComponentDialogFiles

Definicje atrybutów

Zawiera wszystkie definicje atrybutów bieżącego modelu.

Śruby i zespoły śrub

screwdb.db

assdb.db

Zbrojenie

rebar_database.inp

RebarShapeRules.xml

rebardatabase_config.inp

rebardatabase_schedule_config.inp

Siatki

mesh_database.inp

Opcje

Zawiera wszystkie opcje bieżącego modelu.

Szablony rysunków

Pliki *.tpl

Szablony raportów

Pliki *.rpt

Uwzględnij podfoldery modelu

Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich podfolderów znajdujących się w folderze modelu. Wybrane foldery będą zawarte w szablonie modelu.

Folder attributes zawierający właściwości elementów i rysunków i folder CustomComponentDialogFiles są domyślnie uwzględnione.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej