Kopiowanie obiektów przy użyciu narzędzia szyku promienistego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Kopiowanie obiektów przy użyciu narzędzia szyku promienistego

Narzędzie siatki radialnejumożliwia promieniste kopiowanie wybranych obiektów wzdłuż wielu kierunków w określonych odstępach lub odległościach. Podczas kopiowania obiektów przy użyciu tej metody Tekla Structures nie sprawdza występowania duplikatów.

Korzystanie z narzędzia szyku promienistego

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Wyszukaj Narzędzie siatki radialnej, a następnie kliknij je dwukrotnie w celu uruchomienia.
 3. Wybierz Metoda kopiowania.Dostępne ustawienia:
  • Tylko wybrane obiekty

   Jest to ustawienie domyślne.Kopiowane są tylko wybrane obiekty.

  • Wszystkie powiązane obiekty

   Kopiowane są zaznaczone obiekty i wszystkie obiekty z nimi powiązane.Są to na przykład wycięcia, spoiny i śruby.

  • Zaawansowane

   Ta opcja jest podobna do opcji Wszystkie powiązane obiekty, ale działa skuteczniej w przypadku modyfikacji.Przykładem są schody ze słupkami przyspawanymi do stopni, w których zmieniona zostanie odległość między stopniami.

 4. Wybierz opcję Obróć kopie.

  Wartością domyślną jest Tak.

 5. Określ oś obrotu.

  Wartością domyślną jest X.

 6. Zdefiniuj ustawienia.
 7. Wybierz obiekty do skopiowania.
 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Kliknij środkowym przyciskiem myszy.
 10. Wskaż punkt początkowy.
 11. Wskaż kierunek osi X.
 12. Wskaż kierunek osi Y.

  Zaznaczone obiekty zostaną skopiowane.

Definiowanie ustawień

1

Odległość między kopiami.Wartością domyślną jest 0.

2

Obrót.Dostępne ustawienia:

 • Kąt (domyślna)

  Kopie są obracane o kąt.

 • Odległość

  Kopie są obracane o odległość.

3

Liczba kątów lub odległości.Wartością domyślną jest 0.

W przypadku pozostawienia tego pola pustego liczba kopii zostanie przyjęta z pola Odległość między kopiami.

4

Odległość między kopiami.

Do rozdzielenia wartości służy spacja.Wprowadź wartość każdej odległości między kopiami.

5

Kierunek kopii.Dostępne ustawienia:

 • Normalna (domyślna)

  Wartości odległości są obliczane od początku w kierunku dodatnim wzdłuż osi.

 • Odwrotnie

  Wartości odległości są obliczane od początku w kierunku ujemnym wzdłuż osi.

 • Wyśrodkowany

  Kopie są wycentrowane w początku.

 • Lustro

  Wartości odległości są obliczane od początku w kierunkach ujemnym i dodatnim.Kopiowanie lustrzane powoduje podwojenie liczby kopii.

6

Odległość radialna.

Odległość radialna powinna być równoważna odległości zaznaczonej podczas stosowania komponentu.

Jeśli odległość radialna jest mniejsza lub większa od zaznaczonej, odległość między kopiowanymi obiektami nie jest identyczna z podaną w polu Odległość między kopiami (4).

Tekla Structures oblicza kąt obrotu zgodnie z wartościami w oknie dialogowym (odstęp i odległość radialna), a kąt obrotu zastępuje odstęp podany w oknie dialogowym.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej