Kopiowanie i usuwanie filtrów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Kopiowanie i usuwanie filtrów

Możesz kopiować filtry użytkownika do innego modelu, ręcznie kopiując pliki filtrów do folderu attributes w folderze żądanego modelu. Możesz też ręcznie usuwać niepotrzebne filtry z tego samego folderu. Jeśli chcesz udostępnić filtr we wszystkich modelach, skopiuj plik do folderu projektu lub firmowego.

Kopiowanie filtra do innego modelu

 1. Wybierz filtr, który ma zostać skopiowany.

  Utworzone filtry znajdują się w folderze attributes w folderze bieżącego modelu. Różne typy filtrów możesz rozpoznawać na podstawie rozszerzeń nazw plików:

  Rozszerzenie nazwy pliku

  Typ filtra

  .VObjGrp

  Filtr widoku modelu

  .SObjGrp

  Filtr wyboru modelu

  .PObjGrp

  Filtra grupy obiektów

  .vf

  Filtr widoku rysunku

  .vnf

  Filtr elementu sąsiedniego na poziomie widoku rysunku

  .wdf

  Filtr rysunku pojedynczego elementu

  .wdnf

  Filtr elementu sąsiedniego na rysunku pojedynczego elementu

  .adf

  Filtr rysunku zespołu

  .adnf

  Filtr elementu sąsiedniego na rysunku zespołu

  .cuf

  Filtr na rysunku zespołu betonowego

  .cunf

  Filtr elementu sąsiedniego na rysunku zespołu betonowego

  .gdf

  Filtr rysunku zestawczego

  .gdnf

  Filtr elementu sąsiedniego na rysunku zestawczym

  .dsf

  Filtr wyboru rysunku

 2. Aby udostępnić filtr w innym modelu, skopiuj plik do folderu attributes w folderze modelu docelowego.
 3. Aby udostępnić filtr we wszystkich modelach, skopiuj plik do folderu projektu lub firmowego.
 4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Usuwanie filtra

 1. Usuń plik filtra z folderu attributes modelu.
 2. Uruchom ponownie Tekla Structures.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej