Wyświetlenie elementów sąsiednich i zbrojeń sąsiednich na rysunkach zestawczych

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wyświetlenie elementów sąsiednich i zbrojeń sąsiednich na rysunkach zestawczych

Na rysunkach zestawczych można określić, które elementy są elementami sąsiednimi. Służą do tego filtry elementów sąsiednich we właściwościach na poziomie widoku lub rysunku. Elementy spełniające kryteria filtrowania zostaną potraktowane jako elementy sąsiednie. Należy pamiętać, że musi też zostać określony filtr dla elementów normalnych, aby zadziałały elementy sąsiednie.

Funkcja opisana poniżej dla elementów sąsiednich działa w podobny sposób również dla zbrojenia sąsiedniego. Na końcu tej strony znajduje się przykład filtru zbrojenia sąsiedniego.

Po określeniu za pomocą filtrów, które elementy są normalne, a które sąsiednie, można określić sposób wyświetlania elementów i elementów sąsiednich, zmieniając właściwości elementu i elementu sąsiedniego.

Ten prosty przykład ilustruje, w jaki sposób można wyświetlić elementy normalne (słupy) w kolorze niebieskim, a elementy sąsiednie (belki) w kolorze czerwonym. Należy utworzyć niezbędne filtry i zmienić właściwości elementu i elementu sąsiadującego.

 1. Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie tło rysunku, aby otworzyć Właściwości rysunku zestawczego.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Zestawczy - właściwości filtra, kliknij przycisk Filtr, utwórz filtr na podstawie Element - Nazwa i Obiekt - Typ obiektu dla słupów i kliknij Zmień.

 3. Aby przejść do okna dialogowego Zestawczy - właściwości elementu, kliknij Element, na karcie Wypełnienie wybierz wypełnienie, ustaw niebieski kolor wypełnienia, a następnie kliknij Zmień.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe Zestawczy - właściwości filtra elementów sąsiednich, kliknij przycisk Filtr elementów sąsiednich, utwórz filtr na podstawie Element - Nazwa i Obiekt - Typ obiektu dla belek i kliknij Zmień.

 5. Aby otworzyć okno dialogowe Zestawczy - właściwości elementu sąsiedniego, kliknij przycisk Element sąsiedni i wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Widoczność nadaj opcji Elementy sąsiednie wartość Według zakresu.

  • Na karcie Wypełnienie wybierz typ wypełnienia i ustaw czerwony kolor wypełnienia.

  Uwaga: jeśli nie zostanie zdefiniowany filtr elementów sąsiednich, wszystkie widoczne obiekty wykluczone przez filtr ogólny będą automatycznie traktowane jako elementy sąsiednie.

 6. Kliknij Zmień.

Teraz elementy są wyświetlane w kolorze niebieskim, a elementy sąsiednie w kolorze czerwonym.

Wskazówka:
 • Jeśli nie chcesz wyświetlać elementów sąsiednich na rysunku zestawczym, zastosuj filtr elementów do określania i wybierania elementów normalnych, następnie przejdź do Zestawczy - właściwości elementu sąsiedniego i na zakładce Widoczność nadaj opcji Elementy sąsiednie wartość Brak.

 • Ustawienia poziomu obiektu to alternatywna metoda określania elementów sąsiednich.

Przykład filtra elementu sąsiedniego i zbrojenia sąsiedniego

Poniżej pokazano przykład filtra zarówno elementów sąsiednich, jak i zbrojenia sąsiedniego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej