Rysowanie szkiców prętów zbrojeniowych za pomocą aplikacji Szkic i oznaczenie pręta

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Rysowanie szkiców prętów zbrojeniowych za pomocą aplikacji Szkic i oznaczenie pręta

Za pomocą aplikacji Szkic i oznaczenie pręta można pokazywać pręty zbrojeniowe z użyciem kształtów gięcia. Kształty gięcia można umieszczać wewnątrz i na zewnątrz kształtu elementu betonowego. Kształty gięcia są tworzone ze znakami zawierającymi informacje o prętach zbrojeniowych.

Tworzenie szkiców i oznaczeń prętów

 1. Wybierz na rysunku grupę prętów, w której przypadku chcesz utworzyć znak kształtu gięcia.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 4. Na liście Aplikacje wybierz pozycję Szkic i oznaczenie pręta.
 5. Wskaż punkt wyznaczający położenie znaku kształtu gięcia.

  Należy pamiętać, że wyrównanie umieszczenia modyfikuje się w ustawieniach.

 6. Kliknij dwukrotnie znak, aby zmienić ustawienia:
  • Na karcie Zbrojenie można określać geometrię, właściwości linii, skalę i położenie kształtu gięcia. Można tu też wyznaczać kierunki haków oraz opcje prezentacji.

  • Na zakładkach Znak 1 i Znak 2 określ zawartość, wygląd i położenie znaków powiązanych z kształtem gięcia.

  • Na zakładce Wymiary określ sposób wyświetlania wymiarów oraz sposób wykonania zaokrąglenia.

  Więcej informacji na temat ustawień drukowania zawiera temat ustawienia Szkic i oznaczenie pręta poniżej.

 7. Kliknij Zmień.

Ustawienia aplikacji Szkic i oznaczenie pręta

Karta Zbrojenie

Na karcie Zbrojenie można określać sposób przedstawiania i położenie kształtu gięcia. Można tu też wyznaczać kierunki haków.

Ustawienie Opcje i ich opisy

Geometria pręta

Wybierz jedną z następujących opcji:

Jest to schematyczne przedstawienie kształtu gięcia bez promienia gięcia w narożnikach kształtu.

W przypadku tej opcji kształt gięcia jest przedstawiany z promieniem gięcia.

Użyj tej samej linii jako szablonu

 • Tak: kolor i typ linii są określane z uwzględnieniem ustawień we właściwościach rysunku.

 • Nie: kolor i typ linii są określane z uwzględnieniem ustawień Kolor i Typ linii w tym oknie dialogowym.

Skala W polu Typ wybierz opcję:
 • Auto, aby zastosować bieżącą skalę widoku dla szkicu.

 • Użytkownika, aby zdefiniować skalę różną od skali widoku. Na przykład, jeśli skala widoku to 1:50 i chcesz utworzyć szkic w skali 1:25, wpisz 25 w polu Wartość skali.

Kolor

Typ linii

Prezentacja pręta zbrojeniowego

Wybierz sposób przedstawienia pręta:

 • Pojedyncza linia: kształt gięcia jest przedstawiany za pomocą pojedynczej linii.

 • Podwójna linia - średnica nominalna: kształt gięcia jest przedstawiany za pomocą podwójnych linii. Uwzględniana jest nominalna średnica pręta.

 • Podwójna linia - średnica rzeczywista: kształt gięcia jest przedstawiany za pomocą podwójnych linii. Uwzględniana jest rzeczywista średnica pręta, w tym użebrowanie pręta.

Położenie prętów

Umożliwia określanie położenia kształtu gięcia z użyciem jednej z opisanych poniżej opcji:

Opcja 1:

W ramach tej opcji obszar wokół prętów jest podzielony na cztery ćwiartki. Punkt wstawienia można wyznaczyć w dowolnej ćwiartce.

Położenie kształtu gięcia jest uzależnione od wybranej ćwiartki:
 • Punkt wstawienia w ćwiartce 1: kształt gięcia jest wyśrodkowany powyżej prętów.
 • Punkt wstawienia w ćwiartce 2: kształt gięcia jest wyśrodkowany po lewej stronie prętów.
 • Punkt wstawienia w ćwiartce 3: kształt gięcia jest wyśrodkowany poniżej prętów.
 • Punkt wstawienia w ćwiartce 4: kształt gięcia jest wyśrodkowany po prawej stronie prętów.

Przykład:

Opcja 2:

W ramach tej opcji punkt wstawienia P1 jest punktem początkowym kształtu gięcia.

Przykład:

Opcja 3:

W ramach tej opcji kształt gięcia znajduje się na linii punktu wstawienia P1. Kształt gięcia zostanie wyśrodkowany względem położenia prętów w kształcie elementu betonowego.

Przykład:

Opcja 4:

Ta opcja powoduje tworzenie znaków i haków dla wszystkich prętów w widoku.

Obrót prętów prostopadle do widoku

Obróć szkice prętów w pionie lub poziomie. To ustawienie wpływa tylko na pojedyncze pręty prostopadłe do widoku.

Niestandardowy kąt obrotu

Obróć wszystkie szkice prętów przy użyciu tego samego kąta obrotu.

Kierunki haków

Umożliwia wyznaczanie kierunku haków prętów. W widoku z góry z belki kierunek haków można wyznaczyć za pomocą ustawień Góra, Środek i Dół belki. W przypadku wszystkich kierunków są do wyboru dwie opcje:

Pole Grubość służy do wyznaczania obszaru na pręty powyżej i poniżej belki.

Przykład 1: w widoku z przodu poniższej belki betonowej grubość w polach Góra i Dół ustawiono na 300:

Przykład 2: widok z góry belki betonowej

Przykład 3: widok z góry belki betonowej z innymi kierunkami haków

Opcje prezentacji

W przypadku wybrania ustawienia Tak opcja Powiększenie powiększa kształt, gdy pokrywają się elementy prętów zbrojeniowych. To ustawienie działa w sposób podobny do szkiców pręta w znakach zbrojenia.

W poniższym przykładzie opcja Powiększenie ma wartość Tak.

Skróć pręty dłuższe niż umożliwia określenie maksymalnej długości wyjścia dla prętów długich. Jeśli granica kształtu przekracza maksymalną długość, szkic pręta zostanie skrócony za pomocą linii skróceń. Tego ustawienia należy używać zwłaszcza w przypadku prętów prostych lub prostych z hakami.

W poniższym przykładzie Skróć pręty dłuższe niż ma wartość 1000,00.

Zakładki Znak 1 i Znak 2

Na tych zakładkach można określić, w jaki sposób są generowane Znak 1 i Znak 2. Przykład:

Ustawienia Opcje i ich opisy

Dostępne elementy

Wybór informacji o prętach, które mają być wyświetlane w znaku, np. gatunek, średnica i odległości rozstawu.

Zauważ, że w przypadku opcji Atrybuty szablonu można także wprowadzić nazwę właściwości niestandardowej.

Elementy w znaku

Lista wybranych informacji lub elementów, które będą wyświetlane w znaku.

Właściwości tekstu

Określenie właściwości tekstu. Dostępne są pliki właściwości skonfigurowane i zapisane w oknie dialogowym Właściwości tekstu.

Właściwości tekstu zbrojenia

Umożliwia określanie właściwości tekstu dotyczącego pozycji zbrojenia. Dostępne są pliki właściwości skonfigurowane i zapisane w oknie dialogowym Właściwości tekstu.

Liczba prętów

Całkowita liczba prętów w grupie: podaje całkowitą liczbę prętów w grupie bez uwzględniania liczby prętów widocznych fizycznie na rysunku.

Liczba wyświetlonych w widoku: podaje tylko liczbę prętów widocznych w widoku rysunku.

Całkowita liczba w zespole betonowym: podaje całkowitą liczbę prętów w zespole betonowym.

Opcje te są dostępne tylko po wybraniu dla zawartości znaku ustawienia Numer.

Jednostki

Definicja jednostek:

 • Automatycznie

 • mm

 • cm

 • m

 • stopa - cal

 • cal

Opcja dostępna tylko w przypadku następujących składników zawartości znaku:

 • Długość

 • Cc

 • Rozstaw min

 • Rozstaw max

 • Rozstaw dokładny

 • Rozstaw docelowy

 • Długość szczegółowa

Format

Definicja formatu:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Opcja dostępna tylko w przypadku następujących składników zawartości znaku:

 • Długość

 • Cc

 • Rozstaw min

 • Rozstaw max

 • Rozstaw dokładny

 • Rozstaw docelowy

 • Długość szczegółowa

Dokładność

Definicja dokładności:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Na przykład w przypadku stopnia dokładności 0,33 rzeczywista wartość 50,40 jest wyświetlana jako 50,33.

1/8, 1/16 i 1/32 to jednostki brytyjskie.

Stopnie 1/10, 1/100 i 1/1000 umożliwiają określanie dokładności bez zaokrąglania.

Umieszczanie znaku

Definicja położenia znaku. Dostępne są trzy opcje:

Opcja 1:

Tekst znaku jest równoległy do kształtu gięcia.

Opcja 2:

Tekst znaku jest umieszczony poziomo.

Opcja 3:

Tekst znaku jest umieszczony pionowo.

Położenie tekstu w poziomie

Umożliwia określanie położenia tekstu w kierunku poziomym. Dostępne opcje:

Ustawienie a służy do wyznaczania odległości:

Położenie tekstu w pionie

Umożliwia określanie położenia tekstu w kierunku pionowym. Dostępne opcje:

Pole b służy do wyznaczania odległości:

Zakładka wymiary

Na zakładce Wymiary możesz określić sposób wyświetlania wymiarów oraz sposób wykonania zaokrąglenia.

Zauważ, że aby zezwolić na powielanie wymiarów, trzeba ustawić PullOutShowDuplicateDims na żądaną wartość w pliku rebar_config.inp. Na przykład PullOutShowDuplicateDims=3 pokazuje wszystkie wymiary, a PullOutShowDuplicateDims=0 nie pokazuje powielonych wymiarów. Wartością domyślną jest 0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zbrojenia dla rysunków (rebar_config. inp)

Ustawienia Opcje i ich opisy

Utwórz

Umożliwia określanie, czy wszystkie wymiary gięcia mają być wyświetlane za pomocą kształtu gięcia, czy też nie. Dostępne ustawienia:

 • Tak

 • Nie

Generowanie długości ramion

Umożliwia określanie sposobu generowania długości ramion oznaczonych na poniższej ilustracji:

Opcja 1:

Opcja 2:

Opcja 3:

Długości zmienne

Aby wymiarować pręty zbrojeniowe, gdy mają one różne długości, wybierz Tak.

Położenie

Umożliwia określanie położenia długości ramienia oznaczonej na poniższej ilustracji:

Dostępne ustawienia:

 • Brak

 • (1)

 • (2)

 • (3)

 • (4)

 • (5)

 • (6)

Zaokrąglenie

Określ, czy zaokrąglenie ma być wykonywane zgodnie z ustawieniami użytkownika czy ustawieniami z pliku rebar_config.inp.

Jeśli zostanie wybrana opcja rebar_config.inp, nie możesz określić jednostek, dokładności i formatu.

Jednostki

Umożliwia określanie jednostek. Dostępne ustawienia:

 • Automatycznie

 • mm

 • cm

 • m

 • stopa - cal

 • cal

Format

Definicja formatu. Dostępne ustawienia:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Dokładność

Umożliwia określanie stopnia dokładności. Dostępne ustawienia:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Na przykład w przypadku stopnia dokładności 0,33 rzeczywista wartość 50,40 jest wyświetlana jako 50,33.

1/8, 1/16 i 1/32 to jednostki brytyjskie.

Stopnie 1/10, 1/100 i 1/1000 umożliwiają określanie dokładności bez zaokrąglania.

Właściwości tekstu

Definicja właściwości tekstu, który będzie wyświetlany w przypadku kształtu gięcia (długość ramion). Dostępne są pliki właściwości skonfigurowane i zapisane w oknie dialogowym Właściwości tekstu.

Obliczenie długości

Dokładna długość:

Po wybraniu opcji Wzdłuż osi prętów długość jest obliczana wzdłuż osi pręta:

Wymiary kątowe

W sekcji Utwórz określ, czy mają być pokazywane kąty gięcia szkiców prętów zbrojeniowych.

Dostępne ustawienia:

 • Tak: Pokazuje kąty gięcia.

 • Wymiary długości: Tworzy wymiary prostopadłe, gdy kształt pręta uzyskuje kąt inny niż 90°, który wraca do położenia równoległego lub prostopadłego względem oryginalnego ramienia pręta. Ta opcja jest przydatna w przypadku skomplikowanych zagięć, które zazwyczaj będą wykonywane na budowie.

 • Oba wymiary: Tworzy zarówno wymiary typu Wymiary długości, jak i podstawowe wymiary kątowe.

Można również zdefiniować Właściwości tekstu dla kątów gięcia. Dostępne są pliki właściwości skonfigurowane i zapisane w oknie dialogowym Właściwości tekstu.

Określ Format wymiarów kątowych. Dostępne ustawienia:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Określ Dokładność wymiarów kątowych. Dostępne ustawienia:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Można również określić Kolor i Typ linii wymiarów kątowych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej