Drukowanie pojedynczych rysunków (stara metoda drukowania)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Drukowanie pojedynczych rysunków (stara metoda drukowania)

Poniższe instrukcje dotyczą drukowania przy użyciu ustawień drukarki dostępnych w Katalog Drukarki, co oznacza, że opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG nadano wartość TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukowanie.

Przed przystąpieniem do drukowania rysunku sprawdź, czy ustawienia instancji drukarki są prawidłowe i czy układ zawiera prawidłowe ustawienia rozmiaru rysunku.

  1. Otwórz rysunek.
  2. W menu Plik kliknij: Drukuj rysunek.
  3. W oknie dialogowym Drukuj rysunki wybierz drukarkę, której chcesz użyć.
  4. W stosownych przypadkach zmień ustawienia drukarki oraz dodaj ramki oraz znaczniki gięcia na wydruku.
  5. Kliknij Drukuj.
Wskazówka:

Skrót umożliwiający otwarcie okna dialogowego Drukuj rysunki: Shift+P.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej