Pliki ustawień drukowania i kolejność wyszukiwania

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pliki ustawień drukowania i kolejność wyszukiwania

Ustawienia drukowania Tekla Structures w oknie dialogowym Drukuj rysunki są zapisywane w dwóch plikach: <user>_ PdfPrintOptions.xml i PdfPrintOptions.xml. Podczas otwierania pliku wczytywany jest plik PdfPrintOptions.xml. Zmiany wprowadzane w ustawieniach drukowania są automatycznie zapisywane w pliku <user>_ PdfPrintOptions.xml. Ustawienia zawarte w tym pliku są wczytywane podczas ponownego otwierania modelu. Opcje raportu PDF są odczytywane z plików ustawień o nazwie report.PdfPrintOptions.xml (w oknie dialogowym drukowania ten plik ustawień jest wyświetlany jako report).

Możesz tworzyć pliki ustawień drukowania przeznaczone do różnych celów drukarskich, a następnie je wczytywać. Możesz również tworzyć i udostępniać ustawienia wspólne w obrębie organizacji.

Możesz wczytywać istniejące ustawienia drukowania lub zapisać bieżące ustawienia drukowania do istniejącego lub nowego pliku ustawień drukowania. Nazwa pierwszego pliku ustawień na liście kontrolnej będzie brzmiała standard, a nazwy innych plików ustawień będą wymienione po niej w porządku alfabetycznym. Ostatnio używane ustawienia są automatycznie zapisane w pliku <model>\attributes\<user>_PdfPrintOptions.xml (gdzie <user> oznacza użytkownika systemu Windows bieżącego w momencie zamknięcia okna dialogowego). Ustawienia drukowania zapisane przy użyciu przycisku Zapisz są zapisywane w folderze <model>\attributes\ pod następującymi nazwami:

 • Plik standard jest zapisany jako PdfPrintOptions.xml .
 • Plik raportu jest zapisywany jako report.PdfPrintOptions.xml.
 • Nazwy wszystkich innych ustawień drukowania mają nazwę pliku <SettingsName>.PdfPrintOptions.xml. Jeśli na przykład użyjesz nazwy MyPrintingSettings, ustawienia zostaną zapisane jako MyPrintingSettings.PdfPrintOptions.xml.
 • Jeśli dany plik już istnieje, zostanie zastąpiony.
 • Zapisane pliki ustawień można przenosić do poniższych lokalizacji, tak aby inne modele i/lub inni użytkownicy mieli dostęp do tych ustawień:
 • Po otwarciu okna dialogowego Tekla Structures przeszuka powyższe lokalizacje w wymienionej kolejności, a wszelkie dostępne pliki ustawień zostaną dodane do listy ustawień.
 • Wczytane zostaną ustawienia z pierwszego spośród następujących znalezionych plików ustawień:
  • <model>\attributes\<user>_PdfPrintOptions.xml
  • <model>\attributes\PdfPrintOptions.xml
  • PdfPrintOptions.xml ze standardowych lokalizacji wyszukiwania wymienionych powyżej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej