Pliki konfiguracyjne drukowania

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pliki konfiguracyjne drukowania

Podczas drukowania niezbędne są dwa pliki konfiguracyjne. Wpływają one na formaty papieru oraz formaty rysunku: PaperSizesForDrawings.dat i DrawingSizes.dat.

  • Plik PaperSizesForDrawings.dat określa listę nazw rozmiarów papieru, których używanie jest dozwolone, oraz ich wymiary. Domyślnie plik PaperSizesForDrawings.dat znajduje się w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system .

  • Plik DrawingSizes.dat zawiera listę właściwości, które należy skonfigurować w celu dopasowania do rozmiarów rysunku skonfigurowanych w definicjach układu rysunku Tekla Structures. Umożliwiają one łączenie tych rysunków z nazwami rozmiarów papieru, dla których zostały skonfigurowane poszczególne rysunki i zawierają informacje o rozmiarach rysunku oraz marginesach wokół nich. Plik DrawingSizes.dat znajduje się w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system .

  • Dokładne położenie pliku może się różnić w zależności od struktury folderów plików środowiska.

Wartości domyślne zawierają pliki instalowane z funkcją drukowania. Wartości te są właściwe w większości przypadków. Optymalne wartości zależą od szczegółów zawartych w istniejących definicjach układów rysunku. Jeśli obszar drukowany rysunku musi zostać przeniesiony lub w przypadku wybrania niewłaściwych rozmiarów papieru, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi dostosowania wartości w tych dwóch plikach.

Aby zmodyfikować ustawienia, należy wykonać kopie oryginalnych plików konfiguracyjnych i umieścić je w odpowiednich folderach. Na komputerze może znajdować się wiele kopii plików konfiguracyjnych. W razie potrzeby te pliki są wyszukiwane, a pierwszy znaleziony jest używany. Kolejność wyszukiwania jest następująca:

  • folder modelu
  • folder projektu zdefiniowany przez opcję zaawansowaną XS_PROJECT
  • folder firmowy zdefiniowany przez opcję zaawansowaną XS_FIRM
  • folder systemowy zdefiniowany przez opcję zaawansowaną XS_SYSTEM

Jeśli nie zostaną znalezione żadne pliki, użyte zostaną wartości domyślne.

Wskazówka:

Tworząc kopie plików konfiguracyjnych, należy je najpierw przechowywać w testowym folderze modelu. Przed użyciem kopii w folderach projektu, firmowym lub środowiska należy zweryfikować wyniki. Ponadto kopie plików konfiguracyjnych należy przechowywać w bezpiecznej lokalizacji, ponieważ instalacja późniejszych wersji programu Tekla Structures może spowodować nadpisanie dotychczasowych ustawień.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej