Dodawanie symboli połączeń na moment w rysunkach Tekla Structures

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Dodawanie symboli połączeń na moment w rysunkach Tekla Structures

W rysunkach zestawczych połączenia na moment pokazują belki połączone ze słupami sztywnymi połączeniami.

Aby wyświetlić w rysunkach symbole połączenia na moment dla elementu, należy nadać opcji Połączenie sztywne wartość Tak na karcie Warunki końcowe w atrybutach użytkownika elementu w modelu.

Możesz tworzyć, aktualizować i usuwać symbole połączeń na moment na rysunkach zestawczych przy użyciu makra Utwórz symbole połączeń na moment.

Utwórz symbole połączeń na moment

W rysunkach zestawczych można tworzyć symbole połączeń sztywnych, aby wyświetlić belki połączone z słupami sztywnymi połączeniami. Symbole są tworzone zgodnie ze zwolnieniami na końcu elementu. Symbole połączeń sztywnych można tworzyć automatycznie dla wszystkich elementów w widoku rysunku lub dla wybranych elementów.

Ograniczenia: Symbole połączeń sztywnych są tworzone do linii odniesienia. Oznacza to, że odsunięcia nie są używane.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Szukaj polecenia Utwórz symbole połączeń na moment.
 4. Kliknij Utwórz symbole połączeń sztywnych.
 5. W oknie dialogowym Utwórz symbole połączeń sztywnych wybierz na liście kolorów kolor dla symboli.
 6. W polu obok listy kolorów wprowadź skalę symboli.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć symbole dla wszystkich elementów w widoku rysunku, wybierz widok.
  • Aby utworzyć symbole połączeń sztywnych dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 8. Kliknij Utwórz.

  Symbole połączeń sztywnych są tworzone zgodnie z właściwościami elementu analitycznego i zwolnień połączenia:

  • Jeśli połączenie istnieje, informacje o zwolnieniach na początku i końcu są odczytywane z zakładek Zwolnienia na początku i Zwolnienia na końcu okna dialogowego właściwości części analitycznej.

  • Jeśli połączenie nie istnieje, informacje zwolnieniach są odczytywane z zakładki Warunki końcowe atrybutów użytkownika elementu.

Przykład

Tip:

Używany symbol połączenia sztywnego jest określony przez to, czy wskazuje w prawo, w lewo, w dół czy w górę. Symbole są domyślnie pobierane z pliku symboli xsteel.sym. Aby użyć innego symbolu, można edytować symbole w edytorze symboli, otwierając plik symboli xsteel.sym i modyfikując symbole 87 (symbol wskazujący w prawo), 86 (symbol wskazujący w lewo), 85 (symbol wskazujący w dół) lub 84 (symbol wskazujący w górę) i zapisując zmiany.

Aktualizuj symbole połączeń na moment

Aby usunąć wszystkie wcześniej utworzone symbole połączeń sztywnych i utworzyć nowe, aktualne, można zaktualizować symbole połączeń sztywnych.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Szukaj makro Utwórz symbole połączeń na moment.
 3. Kliknij Utwórz symbole połączeń sztywnych.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby aktualizować symbole połączeń sztywnych dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby aktualizować symbole połączeń sztywnych dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 5. Kliknij Utwórz.

Tekla Structures usunie wówczas wszystkie uprzednio utworzone symbole i utworzy nowe, aktualne.

Usuń symbole połączeń na moment

Symbole połączeń sztywnych można usuwać w przypadku wszystkich elementów w widoku lub w przypadku wybranych elementów.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Szukaj makro Utwórz symbole połączeń na moment.
 3. Kliknij Utwórz symbole połączeń sztywnych.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby usunąć symbole połączeń sztywnych dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby usunąć symbole połączeń sztywnych dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 5. Kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej