Zarządzanie rysunkami

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Zarządzanie rysunkami

Można zarządzać rysunkami za pomocą okna Menedżer dokumentów. W zależności od fazy procesu pracy dostępne są różne narzędzia zarządzania rysunkami. Można aktualizować rysunki w przypadku zmian w modelu, zamykać rysunki, zamrażać rysunki, wydawać rysunki, tworzyć rewizje rysunków i usuwać rysunki.

Czynność Kliknij łącze poniżej:
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu okna Menedżer dokumentów i używaniu go na przykład do wyszukiwania rysunków Menedżer dokumentów
Aktualizacja zapisanych rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu Aktualizacja rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu
Wskazanie, że rysunek nie jest dostępny do edycji przez zablokowanie go Blokowanie rysunków
Określenie, czy program Tekla Structures ma aktualizować wszystkie obiekty powiązane na widokach rysunku Zamrażanie rysunków
Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania
Oznaczenie wydanego rysunku po wydaniu go do produkcji Wydawanie rysunków
Usunięcie niepotrzebnego rysunku Usuwanie rysunków i plików dokumentów
Przenumerowanie wszystkich rysunków zestawczych Usuwanie rysunków i plików dokumentów
Usuwanie zbędnych plików rysunku, nie czekając na automatyczne usunięcie przez Tekla Structures Usuwanie zbędnych plików rysunków w trybie jednego użytkownika
Rewizja rysunku i dodanie informacji o dokonanych zmianach Rewizja rysunków
Zarządzanie wersjami rysunków Kontrola wersji rysunków
Używanie starej listy rysunków Lista rysunków
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej