Zamrażanie rysunków

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Zamrażanie rysunków

Można określić, czy Tekla Structures ma aktualizować wszystkie obiekty powiązane na widokach rysunku. Geometria modelu jest zawsze aktualizowana, ale zamrożenie jest używane w celu wyłączenia inteligencji rysunku (powiązania) dla obiektów rysunku z widoków modelu i zapobieżenia ich aktualizacji. Przykładowo mogą być aktualizowane elementy przy pozostawianiu bez zmian wymiarów, znaków, widoków i kształtów rysunku. Funkcji zamrażania używaj wyłącznie w celu uniknięcia zmian na rysunkach podczas aktualizacji modelu, a nie tylko do oznaczania, że rysunek był edytowany. Można zamrozić/odmrozić kilka rysunków jednocześnie.

Wpływ zamrażania na rysunki

Zamrażanie wpływa na rysunki w następujący sposób:

 • Zamrożenie rysunku nie powoduje usunięcia powiązań. Po odmrożeniu rysunku powiązania działają ponownie.

 • Zamrożenie nie wpływa na wyniki klonowania. W przypadku edycji rysunku nie ma znaczenia, czy zostanie on zamrożony przed edycją czy po niej.

 • W przypadku zamrożenia rysunku powiązane obiekty rysunku nie są aktualizowane podczas aktualizacji rysunku. Oznacza to, że wymiary i widoki nie są aktualizowane, a znaki nie podążają za elementami w przypadku ich przesuwania.

 • Gdy w przypadku zamrożenia rysunku element zmienia się w modelu, geometria elementu jest aktualizowana w zamrożonym rysunku podczas aktualizacji rysunku.

 • Odmrożenie rysunku przed klonowaniem nie wpływa na wynik klonowania. Oznacza to na przykład, że nie ma znaczenia, czy rysunek jest zamrożony przez cały czas, czy też zostanie tymczasowo odmrożony przed klonowaniem.

 • W przypadku odmrożenia rysunku przed aktualizacją zostanie on normalnie zaktualizowany.

Zamrażanie rysunków zestawczych

 1. Jeśli rysunek zestawczy jest otwarty, zamknij go, nie zapisując.
 2. W Menedżer dokumentów wybierz rysunek, który ma zostać zamrożony.
 3. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik edycji .
 4. Kliknij kolumnę Zamroź obok wybranego rysunku.

  Możesz również wybrać to polecenie z menu kontekstowego lub kliknąć przycisk Zamroź znajdujący się u góry. Wówczas możesz zamrozić kilka rysunków jednocześnie.

 5. Gdy zamrożenie nie jest już potrzebne, wybierz zamrożone rysunki i kliknij ponownie kolumnę Zamroź lub kliknij przycisk Odmroź znajdujący się u góry.

Zamrażanie rysunków pojedynczych elementów, zespołów betonowych i zespołów

 1. Zapisz model.
 2. Otwórz rysunek.
 3. Jeżeli wygląd rysunku nie odpowiada pożądanemu, zamknij go bez zapisywania.
 4. Otwórz ponownie model. Nie zapisuj go.
 5. W Menedżer dokumentów wybierz rysunek, który ma zostać zamrożony.
 6. Kliknij kolumnę Zamroź obok wybranego rysunku.

  Możesz również wybrać to polecenie z menu kontekstowego lub kliknąć przycisk Zamroź znajdujący się u góry. Wówczas możesz zamrozić kilka rysunków jednocześnie.

 7. Otwórz rysunek.
 8. Gdy zamrożenie nie jest już potrzebne, wybierz zamrożony rysunek i kliknij ponownie kolumnę Zamroź lub kliknij przycisk Odmroź znajdujący się u góry.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej