Pokazywanie krawędzi zaokrąglenia na rysunkach

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pokazywanie krawędzi zaokrąglenia na rysunkach

Krawędzie wyokrągleń są to linie określające granicę między prostymi i zakrzywionymi powierzchniami w modelu. Obiekty budowlane zawierające krawędzie wyokrągleń to na przykład profile z zaokrągleniami, płyty lub blachy wieloboczne z zakrzywionymi fazowaniami oraz zakrzywione polibelki. Krawędzie zaokrąglenia mogą być wyświetlane na wszystkich typach rysunków dla elementów i sekcji wylewania. Krawędzie wyokrągleń są domyślnie widoczne dla nowych rysunków i niewidoczne dla rysunków utworzonych w wersji Tekla Structures wcześniejszej niż 2016.

Pokazywanie krawędzi wyokrągleń na rysunkach zestawczych

Aby wyświetlić krawędzie wyokrągleń, należy ustawić widoczność Krawędzie wyokrągleń we właściwościach elementu. W przypadku profili może być wymagane przedstawienie Dokładny w celu pokazania krawędzi zaokrąglenia (w zależności od danego profilu). Można kontrolować widoczność krawędzi wyokrągleń, korzystając z właściwości elementu oraz właściwości obiektu wylewanego na poziomie rysunku, widoku i obiektu.

Aby ustawić krawędzie wyokrągleń jako widoczne na poziomie rysunku na rysunku zestawczym:

 1. Otwórz rysunek zestawczy zawierające elementy stalowe lub betonowe z krawędziami zaokrąglenia, na przykład profile zaokrągleniami, płyty lub blachy wieloboczne z zakrzywionymi fazowaniami albo zakrzywione polibelki.
 2. Kliknij dwukrotnie tło rysunku, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości rysunku zestawczego.
 3. Kliknij Element... lub Obiekt wylewany...
 4. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany prezentacji elementu dla profili, wybierz opcję Dokładny z listy Prezentacja.
 5. W Dodatkowe znaki zaznacz pole wyboru Krawędzie wyokrągleń Wł/wył.
 6. W razie potrzeby ustaw opcje linii niewidocznych:
  • Zaznacz pole Linie ukryte Wł/wył, aby pokazać linie niewidoczne innych elementów.
  • Wybierz pole wyboru Własne linie ukryte Wł/wył, aby pokazać własne ukryte linie elementu.
 7. Kliknij Zmień.
  Krawędzie wyokrągleń są teraz widoczne na rysunku.

Pokaż krawędzie wyokrągleń pojedynczych elementów

Można również modyfikować poszczególne elementy na rysunkach, tak aby były wyświetlane krawędzie wyokrągleń.
 1. Otwórz rysunek zawierający elementy stalowe lub betonowe z krawędziami zaokrąglenia, na przykład profile z wyokrągleniami, płyty lub blachy wieloboczne z zakrzywionymi fazowaniami albo zakrzywione polibelki.
 2. Aby otworzyć właściwości, kliknij żądany element.
  Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie element.
 3. W sekcji Widoczność aktywuj Krawędź wyokrąglenia opcję .
 4. W razie potrzeby ustaw opcje linii niewidocznych:
  • Aktywuj opcję Linie ukryte, aby wyświetlić ukryte linie innych elementów.
  • Aktywuj opcję Własne linie ukryte, aby wyświetlić własne linie ukryte elementu.
 5. Upewnij się, że wybrano Dokładny na liście Typ prezentacji.
 6. Kliknij Zmień.

Przykłady

Przykład 1

Poniżej przedstawiono przykład krawędzi zaokrąglenia w modelu:

Poniżej znajduje się przykład elementów na rysunku z widocznymi krawędziami wyokrąglenia (Krawędzie wyokrąglenia włączone/wyłączone wybrane we właściwościach elementu na poziomie rysunku lub z wybraną opcją Krawędź wyokrąglenia we właściwościach elementu w panelu właściwości):

Poniżej znajduje się przykład elementów na rysunku z niewidocznymi krawędziami wyokrąglenia (Krawędzie wyokrąglenia włączone/wyłączone niewybrane we właściwościach elementu na poziomie rysunku lub z niewybraną opcją Krawędź wyokrąglenia we właściwościach elementu w panelu właściwości):

Przykład 2

Poniżej przedstawiono przykład płyty kanałowej w modelu:

Poniżej znajduje się przykład płyty kanałowej na rysunku z widocznymi krawędziami wyokrąglenia (Krawędzie wyokrąglenia włączone/wyłączone wybrane we właściwościach elementu na poziomie rysunku lub z ustawioną opcją Krawędź wyokrąglenia we właściwościach elementu w panelu właściwości): Jak widać, odwzorowanie nie jest zbyt wyraźne, gdy widoczne są krawędzie zaokrąglenia:

Poniżej znajduje się przykład płyty kanałowej na rysunku z niewidocznymi krawędziami wyokrąglenia (Krawędzie wyokrąglenia włączone/wyłączone niewybrane we właściwościach elementu na poziomie rysunku lub z nieustawioną opcją Krawędź wyokrąglenia we właściwościach elementu w panelu właściwości):

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej