Biblioteka 2D na rysunkach

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Biblioteka 2D na rysunkach

Biblioteka rysunków 2D umożliwia szybkie wybieranie obiektów na dowolnych rysunkach i zapisywanie ich jako detali rysunku 2D. Detale możesz wstawiać na widokach rysunku i rysunkach w dowolnym modelu. Możesz tworzyć detale z wielu rodzajów obiektów rysunku, takich jak elementy, teksty, uwagi, obiekty szkicu rysunku albo pliki DWG. Oprócz detali można przeglądać i wstawiać pliki DWG i obrazy bezpośrednio do rysunków z obszaru Biblioteka rysunków 2D. Pozwala to na przeglądanie detali w innych folderach w celu użycia ich na swoim rysunku. Twoja firma może utworzyć kolekcję detali standardowych, które mogą być umieszczane w folderach systemu, projektu lub folderach firmowych w celu ich ponownego wykorzystania w różnych rysunkach i projektach.

Ograniczenia

 • Wielokolorowe kreskowania przekroju elementu nie są rozpoznawane podczas tworzenia detalu i zamiast nich używane jest kreskowanie powierzchni elementu.
 • Podczas tworzenia detalu nie można przechwytywać szablonów ani obrazów.
 • Podczas tworzenia detalu nie można przechwytywać dodanych ręcznie znaków spoin. Dotyczy to również pewnych innych ręcznie dodanych znaków, takich jak znaki rewizji i znaki poziomu.
 • Detale wstawione w widokach kontenerów (widoki powiązane/skopiowane) mogą zostać nieprawidłowo umieszczone.
 • Wstawione detale nie są obracane podczas obracania widoku.
 • Detale nie są umieszczane prawidłowo w widokach obracanych ręcznie.
 • Wstawione detale nie mogą być klonowane z rysunkiem.
 • Nie można stosować linii wzoru (Rysunek > Linia > Linia wzoru) do detalowania 2D.

Otwieranie i wyświetlanie biblioteki rysunków 2D

Biblioteka rysunków 2D znajduje się na panelu bocznym Tekla Structures. Jest dostępna, gdy rysunek jest otwarty.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Otwórz okno Biblioteka rysunków 2D, klikając przycisk Biblioteka rysunków 2D w panelu bocznym .

 3. Kliknij przycisk Folder , aby sprawdzić zawartość różnych folderów:
  • Bieżący model umożliwia wyświetlenie detali w folderze \Drawing Details zawartym w folderze bieżącego modelu. W tym folderze zapisywane są detale i możesz w nim także tworzyć nowe podfoldery. Folder ten może być pusty, jeśli nie utworzono żadnych detali lub nie użyto detali w innych folderach.
  • Folder projektu i Folder firmowy umożliwiają wyświetlenie detali w podfolderze \Drawing Details zawartym w folderach projektu i folderach firmowych, jeśli zdefiniowano ścieżki tych folderów jako wartości odpowiednio dla opcji zaawansowanych XS_PROJECT i XS_FIRM.
  • Folder systemowy umożliwia wyświetlenie detali w podfolderze \Drawing Details w dowolnych folderach zdefiniowanych jako wartość dla opcji zaawansowanej XS_SYSTEM.
  • Przeglądaj... umożliwia przeglądanie dowolnego folderu w poszukiwaniu detali.
  • Gdy używa się detali w folderze projektu, systemu, folderze firmowym lub jakimkolwiek folderze innym niż \Drawing Details w ramach bieżącego folderu modelu, detale są kopiowane do folderu bieżącego modelu.
  • Kiedy zaktualizujesz detal przy użyciu nowych lub zmienionych obiektów, wszystkie wystąpienia detalu na rysunkach w bieżącym modelu również zostaną zaktualizowane. Jeśli detal został pobrany z folderu firmowego, detal w folderze firmowym nie zmieni się. Zmiany globalne mogą wprowadzać tylko administratorzy firmy, projektu i folderów systemowych.
  • Jeśli administrator zaktualizuje detal w folderze firmowym, projektu lub systemowym, żadne wstawione już wystąpienia detalu nie zostaną automatycznie zaktualizowane w projekcie. Aby to zrobić, trzeba ręcznie skopiować plik zaktualizowanego detalu i zastąpić nim ten znajdujący się w folderze modelu.
  • Nowy folder umożliwia utworzenie nowego folderu w bieżącym folderze modelu w podfolderze \Drawing Details.
  • Wszelkie podfoldery w każdym z folderów są pokazywane obok detalu w wybranym folderze w widoku Biblioteka rysunków 2D. Kliknij dwukrotnie podfolder, aby wyświetlić zawarte w nim detale.

 4. Wyszukaj detale, podając warunki w polu wyszukiwania w górnej części okna Biblioteka rysunków 2D.
  Tekla Structures wyświetli pasujące detale w widoku. Detale są wyszukiwane tylko w aktualnie wyświetlanym folderze i jego podfolderach.

Wstawianie detalu z Biblioteki 2D do rysunku

W oknie Biblioteka 2D możesz dodawać do dowolnego rysunku detale znajdujące się w folderze systemu, projektu, folderze firmowym lub folderze bieżącego modelu.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Biblioteka rysunków 2D w panelu bocznym, aby otworzyć Biblioteka rysunków 2D.
  Aby przeglądać inny folder w poszukiwaniu detali, kliknij przycisk Folder , a następnie wybierz Bieżący model, Folder systemowy, Folder projektu lub Folder firmowy. Możesz także przeglądać inne foldery, wybierając Przeglądaj...
 3. Jeśli chcesz zawsze wstawiać detal wewnątrz widoku, kliknij przycisk Opcje i wybierz W razie potrzeby utwórz widok.

  Detale tworzone w swoich własnych widokach są tworzone automatycznie jako widoki stałe.

  Może także występować potrzeba utworzenia widoku detalu, gdy detale są umieszczane poza widokami rysunku. Nowy widok będzie używał aktualnie zastosowanych właściwości widoku i będzie miał tę samą skalę co wstawiony detal. Jeśli opcja W razie potrzeby utwórz widok nie została wybrana, wstawiony detal nie będzie miał własnego widoku i wymiarowanie w detalu nie będzie działać prawidłowo.

  Domyślnie używane są właściwości widoku standard. Można także utworzyć nowy plik właściwości widoku, który będzie używany w przypadku widoków detali. Dzięki temu będzie na przykład dostępna określona etykieta widoku w widokach detali. Korzystając z menu Opcje , można wybrać nowy plik właściwości lub dowolny z istniejących plików właściwości widoku. Ustawienia wybranego pliku właściwości widoku będą stosowane do każdego widoku kontenera detalu 2D.

 4. Kliknij detal, a następnie kliknij widok rysunku lub rysunek, aby umieścić detal.

  Tekla Structures wstawi detal. Detal jest wstawiany jako dodatek, co oznacza, że obiekty detalu są grupowane i pozostają razem, gdy wybiera się lub przenosi detal na rysunku.

  Naciśnij Esc, aby przerwać wskazywanie punktów wstawienia.

  Można również wskazać podrzędny punkt referencyjny dla obrotu. Aby to zrobić, na panelu Biblioteka rysunków 2D kliknij detal prawym przyciskiem myszy i włącz opcję Dodaj podrzędny punkt referencyjny. Przy wstawianiu detalu Tekla Structures wyświetli monit o podanie 2 punktów wejściowych. Podrzędny punkt referencyjny określi kierunek detalu.

Tworzenie nowego detalu w Bibliotece rysunków 2D

Można tworzyć nowe detale w folderze bieżącego modelu lub w jego podfolderach.

 1. Na otwartym rysunku dodaj obiekty, które nadadzą kształt detalowi.

  Na poniższym przykładzie detal reprezentuje połączenie belka-belka. Detal zawiera dodane teksty, okręgi, linie, polilinie i symbole. Jest on wyświetlany w ramce w górnej części rysunku.

 2. Kliknij przycisk Biblioteka rysunków 2D w panelu bocznym, aby otworzyć Biblioteka rysunków 2D.
 3. Aby uwzględnić siatki w detalach, w menu Opcje wybierz opcję Uwzględnij siatki.
 4. Wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić w detalu.

 5. Dodaj detal w oknie Biblioteka rysunków 2D:
  1. Jeśli folder bieżącego modelu zawiera podfoldery, kliknij dwukrotnie podfolder w widoku Biblioteka rysunków 2D, w którym chcesz zapisać nowy detal.

   Detal można utworzyć nawet wtedy, gdy nie jest wybrany folder bieżącego modelu. Detal będzie przechowywany w folderze bieżącego modelu, a komunikat na pasku stanu wskaże nazwę nowego detalu.

  2. Kliknij przycisk Nowy detal z wybranych obiektów u góry okna Biblioteka rysunków 2D.

   W dolnej części okna Biblioteka rysunków 2D pojawi się komunikat proszący o wskazanie punktu odniesienia.

  3. Wskaż punkt odniesienia na rysunku.

   Wskazówka:

   Można również wskazać podrzędny punkt referencyjny dla obrotu. Aby to zrobić, na panelu Biblioteka rysunków 2D kliknij detal prawym przyciskiem myszy i włącz opcję Dodaj podrzędny punkt referencyjny. Przy wstawianiu detalu Tekla Structures wyświetli monit o podanie 2 punktów wejściowych. Podrzędny punkt referencyjny określi kierunek detalu.

   W dolnej części okna Biblioteka rysunków 2D pojawi się komunikat z prośbą o przechwycenie przykładowego obrazu poprzez wskazanie dwóch punktów.

  4. Wskaż dwa punkty, aby przechwycić obraz detalu.

Tekla Structures tworzy detal i dodaje go do okna Biblioteka rysunków 2D w folderze \Drawing Details (lub jego podfolderze, jeśli tak określono) znajdującym się w folderze bieżącego modelu. Folder ten jest tworzony automatycznie, gdy detal jest po raz pierwszy tworzony w bieżącym modelu. Tekla Structures zapisze detal i jego metadane (nazwę, opis) jako plik .ddf. Metadane są używane podczas wyszukiwania detali w oknie Biblioteka rysunków 2D. Przechwycony obraz jest zapisywany jako plik .png.

Tworzenie nowego folderu w Bibliotece rysunków 2D i kopiowanie/przenoszenie detali do tego folderu

Można utworzyć detale w nowym folderze albo skopiować lub przenieść detale do nowego folderu w folderze bieżącego modelu.

 1. W oknie Biblioteka rysunków 2D kliknij przycisk Folder , a następnie wybierz Nowy folder.
  Można zmienić nazwę nowego folderu, klikając folder i wprowadzając nową nazwę w dolnej części panelu Biblioteka rysunków 2D.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy detal, który chcesz skopiować lub przenieść, a następnie kliknij Wytnij albo Kopiuj .
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder i wybierz Wklej.
  Tekla Structures skopiuje lub przeniesie zaznaczony detal.
 4. Jeśli chcesz dodać kilka detali do folderu systemowego, utwórz podfolder w folderze systemowym (definiowanym zmienną XS_SYSTEM) i zmień jego nazwę na Drawing Details, a następnie skopiuj detale z folderu modelu do nowego folderu systemowego \Drawing Details przy użyciu Eksploratora Windows. W ten sam sposób możesz kopiować i przenosić detale do folderów projektu oraz folderów firmowych.

Zmienianie właściwości detalu w Bibliotece rysunków 2D

Można modyfikować właściwości detali w folderze bieżącego modelu. Nie można modyfikować obiektów detalu (na przykład tekstów, znaków i linii w detalu), ponieważ detale są zgrupowane. Należy najpierw rozbić detal, a następnie go zaktualizować.

 1. Na otwartym rysunku przejdź do folderu i kliknij detal w oknie Biblioteka rysunków 2D.
  Nowy detal, którego właściwości nie zostały jeszcze zmienione, wygląda tak jak detal przedstawiony poniżej w oknie Biblioteka rysunków 2D:

 2. Zmień właściwości detalu w dolnej części panelu Biblioteka rysunków 2D:

  1. Zmień nazwę i opis detalu.
  2. Wybierz oryginalną skalę, wprowadź skalę lub zignoruj skalę.

   Wartość Skala odnosi się do skali widoku, w którym pierwotnie utworzono detal. Zazwyczaj nie ma potrzeby zmieniania wartości Skala. Ta wartość jest używana podczas wstawiania detalu, aby dostosować go do skali widoku docelowego - na przykład w celu zagwarantowania prawidłowego działania wymiarowania.

   Przykład:

   Tworzysz detal A z obiektów w widoku skali 1/10. Skala nowego detalu zostanie zarejestrowana jako 1/10 w narzędziu Biblioteka rysunków 2D. Następnie wstawiasz detal A (która ma skalę 1/10) do widoku W o skali 1/50. Detal będzie wyglądał na 5 razy mniejszy niż w oryginalnym widoku, ale wymiarowanie da takie same wyniki w obu widokach.

   Tworzysz inny detal B z obiektów w widoku skali 1/5. Skala nowego detalu zostanie zarejestrowana jako 1/5 w narzędziu Biblioteka rysunków 2D. Następnie wstawiasz ten detal (który ma skalę 1/5) do widoku W o skali 1/50. Detal będzie wyglądał na 10 razy mniejszy niż w oryginalnym widoku, ale wymiarowanie da takie same wyniki w obu widokach.

   Następnie zmieniasz skalę detalu A w widoku W z 1/10 na 1/5. Dzięki temu Tekla Structures obliczy wielkość detalu, tak jak gdyby oryginalny widok miał skalę 1/5. Dlatego, tak jak detal B, detal A będzie teraz wyglądać jak 10 razy mniejszy niż w widoku wyjściowym. Jednak w tym przypadku wymiarowanie da tylko 1/2 oczekiwanych wyników (co jest stosunkiem skali wprowadzonej i rzeczywistej oryginalnej skali).

   Po kliknięciu Ignoruj skalę detal będzie wyświetlany w tym samym rozmiarze niezależnie od skali widoku odpowiadającej rozmiarowi wizualnemu, którą miał w czasie tworzenia. Jest to wskazywane wartością skali 1/0. Z tego powodu wymiarowanie nie będzie prawidłowe po zastosowaniu opcji Ignoruj skalę.

  3. Aby zmienić przykładowy obraz, przesuń wskaźnik myszy na obraz po lewej stronie, kliknij przycisk Przechwyć nowy, a następnie wskaż dwa punkty na rysunku.
 3. Aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości detalu na rysunku, kliknij dwukrotnie wstawiony detal.

Rozbijanie detalu

Można rozbić wstawiony detal na linie i teksty — na przykład w celu zaktualizowania detalu o nowe obiekty.

Po utworzeniu detalu może się na przykład okazać, że będzie wymagane wprowadzenie zmian. Można rozbić detal, wprowadzić zmiany, a następnie go zaktualizować, aby zastosować zmiany.

Innym przykładem może być zestaw detali utworzonych specjalnie na potrzeby firmy, z którego wstawiane są detale. Można rozbić detal, edytować go oraz utworzyć nowy detal na jego podstawie.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony detal na rysunku i wybierz Rozbij.

Detal zostanie rozbity na linie i teksty. Teraz możesz edytować detal, a następnie go zaktualizować.

Rozbijanie wymiarów zawartych w detalach

W detalach można tworzyć wymiary macierzyste zamiast linii i symboli.

 1. Na panelu Biblioteka rysunków 2D kliknij przycisk Opcje i wybierz opcję Rozbij wymiary macierzyste.
 2. Wstaw na rysunku detal zawierający wymiary.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony detal i wybierz Rozbij.
  Detal zostanie rozbity, a zawarte w nim wymiary zostaną rozbite na wymiary macierzyste.

Rozbijanie symboli zawartych w detalach

Można rozbijać symbole zawarte w detalach i uniezależniać je od lokalnych plików symboli.

Biblioteka rysunków 2D umożliwia zapisanie symboli rysunku jako symboli, co oznacza, że później podczas wstawiania detalu muszą istnieć odpowiednie pliki symboli. Można tego uniknąć, rozbijając symbole.

 1. Na panelu Biblioteka rysunków 2D kliknij przycisk Opcje , a następnie wybierz Rozbij symbole macierzyste.
 2. Wstaw na rysunku detal zawierający symbole rysunku.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony detal i wybierz Rozbij.
  Detal i zawarte w nim symbole zostaną rozbite na linie i teksty.

Aktualizowanie obiektów w detalu

Można zmodyfikować wszystkie wystąpienia detalu, aktualizując go o nowe lub zmodyfikowane obiekty.

 1. Wstaw detal na rysunku i rozbij go, klikając detal prawym przyciskiem myszy i wybierając Rozbij.
 2. Zmodyfikuj obiekty rozbitego detalu lub dodaj nowe.
 3. Wybierz wszystkie obiekty detalu, w tym nowe obiekty.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy detal w widoku Biblioteka rysunków 2D i wybierz Aktualizuj detal z wybranymi obiektami.
  Pojawi się monit o wskazanie nowego punktu odniesienia. Jeśli aktualizujesz detal w widoku, w którym pierwotnie go utworzono, nie musisz wskazywać nowego punktu odniesienia. W innym przypadku musisz wskazać nowy punkt odniesienia.

  Detal zostanie zaktualizowany. Gdy aktualizujesz detal o nowe obiekty, jest on aktualizowany na wszystkich rysunkach, na których jest używany.

Wstawianie pliku .dwg z Biblioteki rysunków 2D do rysunku

Pliki .dwg z okna Biblioteka 2D można wstawiać na rysunkach jako pliki referencyjne.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Biblioteka rysunków 2D w panelu bocznym, aby otworzyć okno Biblioteka rysunków 2D.
 3. Wyszukaj folder zawierający pliki .dwg w oknie Biblioteka rysunków 2D.
  Możesz również przenieść pliki referencyjne do folderu \Drawing Details znajdującego się w folderze bieżącego modelu.
 4. Jeśli chcesz zawsze wstawiać detal wewnątrz widoku, kliknij przycisk Opcje i wybierz W razie potrzeby utwórz widok.
 5. Kliknij plik .dwg, a następnie kliknij widok rysunku lub rysunek, aby umieścić plik .dwg.
  Tekla Structures wstawi plik .dwg jako obiekt referencyjny na rysunku, a nie jako detal rysunku. Jeśli plik zostanie wstawiony spoza folderu modelu, zostanie on najpierw skopiowany do folderu modelu, a ścieżka wstawiania zostanie ustalona względem niego.

  Nie można aktualizować pliku .dwg o nowe obiekty, ale można wybrać wstawiony plik .dwg wraz z innymi obiektami i utworzyć nowy detal.

Wstawianie obrazu z Biblioteki rysunków 2D do rysunku

Pliki obrazów z panelu Biblioteka rysunków 2D można wstawiać do rysunków.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Biblioteka rysunków 2D w panelu bocznym, aby otworzyć okno Biblioteka rysunków 2D.
 3. Wyszukaj folder zawierający pliki obrazów w oknie Biblioteka rysunków 2D.
  Możesz również przenieść pliki obrazów do folderu \Drawing Details znajdującego się w folderze bieżącego modelu.
 4. Jeśli chcesz zawsze wstawiać detal wewnątrz widoku, kliknij przycisk Opcje i wybierz W razie potrzeby utwórz widok.
 5. Kliknij plik obrazu, a następnie kliknij widok rysunku lub rysunek, aby umieścić ten plik.

  Obraz został wstawiony. Jeśli plik zostanie wstawiony spoza folderu modelu, zostanie on najpierw skopiowany do folderu modelu, a ścieżka wstawiania zostanie ustalona względem niego.

  Należy zauważyć, że miniatura szczegółów obrazu jest tworzona automatycznie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej