Dostosowywanie nazw plików wydruku

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Dostosowywanie nazw plików wydruku

Na sposób automatycznego nadawania przez Tekla Structures nazw plikom .pdf i plikom wydruku można wpłynąć, używając pewnych specyficznych dla typu rysunku opcji zaawansowanych.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane i przejdź do kategorii Drukowanie.
 2. Wprowadź wartości dla dowolnej lub wszystkich opcji zaawansowanych XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​A, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​W, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​G, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​M lub XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​C w zależności od typu pliku wydruku rysunku.

  Litera na końcu opcji zaawansowanej wskazuje typ rysunku. Wokół wartości należy używać pojedynczych znaków %. Dostępne wartości znajdują się w poniższej tabeli. Można połączyć kilka wartości. W wartościach nie jest uwzględniana wielkość liter.

 3. Kliknij OK.

  Przykład:

  W przykładzie poniżej wynikiem jest plik rysunku zespołu w formacie .pdf o nazwie E_P1_PLATE_Revision=2.pdf:

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf

Możliwe wartości

Wartość

Przykład wyniku w nazwie pliku wydruku

Opis

%NAME%

%DRAWING_NAME%

P_1

Pozycja elementu, zespołu lub zespołu betonowego wykorzystująca format nazwy pliku prefix_number.

%NAME.-%

%DRAWING_NAME.-%

P-1

Pozycja elementu, zespołu lub zespołu betonowego wykorzystująca format nazwy pliku prefix-number.

%NAME.%

%DRAWING_NAME.%

P1

Pozycja elementu, zespołu lub zespołu betonowego wykorzystująca format nazwy pliku prefixnumber.

%REV%

%REVISION%

%DRAWING_REVISION%

2

Numer rewizji rysunku.

%REV_MARK%

%REVISION_MARK%

%DRAWING_REVISION_MARK%

B

Znak rewizji rysunku.

%TITLE%

%DRAWING_TITLE%

BLACHA

Nazwa rysunku z okna dialogowego właściwości rysunku.

%UDA:<drawing user-defined attribute>%

Malowanie

Wartość atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika. Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty rysunku są określone w pliku objects.inp. Rzeczywiste wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika są wprowadzane w oknie dialogowym specyficznych dla rysunku atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika.

%REV? - <text>%

2 — rew.

Powoduje dodanie warunkowych przedrostków. W tym przypadku, jeśli istnieje wartość REV, Tekla Structures dodaje do nazwy pliku tekst między znakami ? i %.

%TPL:<template attribute>%

Blacha podstawy

Można użyć atrybutów szablonu dostępnych w Edytorze szablonów. Rzeczywiste wartości tych atrybutów są wprowadzane w oknie dialogowym właściwości rysunku. Przykłady:

 • %TPL:TITLE1%

 • %TPL:TITLE2%

 • %TPL:TITLE3%

 • %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE%

 • %TPL:DATE%

 • %TPL:TIME%

 • %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE%

Uwaga:

Przełączniki nazwy pliku wydruku rysunku %DRAWING_NAME% i %NAME%, które powinny utworzyć podkreślenie w nazwie pliku wydruku (P_1), nie działają, jeśli opcja zaawansowana XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING nie stosuje separatora między wartościami (np. %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%) lub jeśli ustawiona jest opcja XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR.

Aby przełączniki działały, należy wykonać następujące czynności:

 • Aby użyć opcji zaawansowanej XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING, wprowadź kropkę (.) ukośnik (/) lub łącznik (-) między wartościami, np. %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% lub podobnie.
 • Pozostaw pole XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR puste.
Uwaga:

Określając przełącznik w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, należy użyć tylko pojedynczego znaku procentu %xxx% wokół przełącznika. Określając przełącznik dla opcji zaawansowanej w pliku .ini, trzeba użyć podwójnego znaku procentu %%xxx%% wokół przełącznika. Na przykład wpisz %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% w opcji zaawansowanej XS_​BOLT_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE, jeśli definiujesz ją w pliku .ini.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej