Linia detalowania geometrii

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Linia detalowania geometrii

Linia detalowania geometrii umożliwia modelowanie pogrubień krawędzi ścian, wzorów wnęki, wsporników ściany, imitacji połączeń i występów elewacji. Należy pamiętać, że ten komponent jest tylko do użytku dla prefabrykatów.

Linia detalowania geometrii umożliwia dodanie szczegółowej geometrii do dowolnego obiektu. Można utworzyć różne ustawienia komponentu Linia detalowania geometrii i wybierać odpowiednie do danej sytuacji.

Narzędzie stosuje nieregularne profile katalogu profili betonowych. Jeśli profile te nie zostaną znalezione w Twoim środowisku Tekla Structures, pobierz je do modelu z zawartości lokalnej Tekla Warehouse.

Zastosowanie

Pogrubienie ściany wielowarstwowej

Wzory wnęki w ścianie

Kolejność wyboru

  1. Wybierz powierzchnię elementu.
  2. Wskaż dwa lub więcej punktów, aby określić położenie.
  3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć linię geometrii.

Właściwości linii detalowania geometrii

Opcja

Opis

Wybierz geometrię. Można tworzyć pogrubienia, wnęki i występy.

Określ wymiary A, B, C i D wybranej opcji.

Dodaj do zespołu betonowego, Dołącz do elementu

Umożliwia wybranie sposobu dodawania geometrii do wybranego elementu: Dołącz do elementu lub Dodaj obiekty do zespołu betonowego.

Tylko cięcie, Cięcie i element, Tylko element

Umożliwia wybranie sposobu modelowania cięcia.

Użyj właściwości elementu głównego

Można kontrolować właściwości utworzonego elementu. Za pomocą opcji Użyj właściwości elementu głównego dodany element otrzymuje właściwości elementu głównego. W przeciwnym razie można wybrać zapisane atrybuty standardowe belki betonowej.

Należy pamiętać, że w przypadku późniejszej zmiany zapisanych właściwości należy zmienić linię detalowania geometrii, aby zaktualizować właściwości dodanego elementu.

Środek. Lewa, Prawa

Wybierz położenie geometrii.

Umożliwia zdefiniowanie offsetu linii od linii wejściowej.

Określ rozstaw wnęk i występów. Na przykład wprowadź 40*400, aby utworzyć 40 wnęk z rozstawem 400, mierzonym od środka wnęki.

Wydłuż linię detalowania

Umożliwia zdefiniowanie, czy linia detalowania ma być wydłużana na całą powierzchnię elementu, gdy linia detalowania geometrii zostaje utworzona jako pojedyncza linia.

Ustaw opcję Tak, aby wydłużyć i dopasować detal w obu kierunkach linii wejścia do zastosowanej krawędzi.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej