Krawężnik - 1 przekątna (178)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Krawężnik - 1 przekątna (178)

Ramię - 1 przekątna (178) przykręca jedno ukośne stężenie o profilu L bezpośrednio do zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni ramienia wieży o profilu L.

Utworzone obiekty

  • śruby

    Należy pamiętać, że w tym narzędziu śruby domyślnie nie są tworzone. Należy zdefiniować śruby, które zostaną utworzone.

Zastosowania

Sytuacja Opis

Stężenie ukośne połączone z ramieniem wieży

Kolejność wyboru

  1. Wybierz ramię wieży.

  2. Wybierz stężenie ukośne (element podrzędny).

    Połączenie zostanie utworzone automatycznie po wybraniu elementu podrzędnego.

karta Obraz

Na karcie Obraz można określić wymiary cięcia stężenia.

Wymiary

Opis

1

Wymiar cięcia poziomego

2

Wymiar cięcia pionowego

Karta Śruby

Karta Śruby umożliwia zdefiniowanie offsetów i właściwości śrub.

Offsety śrub

Określ tworzenie i offsety śrub.

Podstawowe właściwości śruby

Opcja

Opis

Domyślna

Rozmiar śruby

Średnica śruby.

Dostępne rozmiary są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Norma śruby

Norma śruby używana w komponencie.

Dostępne normy są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Tolerancja

Odstęp między śrubą a otworem.

Gwint w mat

Umożliwia zdefiniowanie, czy gwint może się znajdować w elementach przykręcanych, gdy używane są śruby z gwintem częściowym.

Ustawienie to nie wywiera efektu, gdy używane są śruby z pełnym gwintem.

Tak

Budowa/Warsztat

Lokalizacja montażu śrub.

Budowa

Otwory podłużne

Istnieje możliwość zdefiniowania otworów podłużnych, powiększonych lub gwintowanych.

Opcja

Opis

Domyślnie

1

Wymiar pionowy otworu owalnego.

0 — okrągły otwór.

2

Wymiar poziomy otworu owalnego lub naddatek dla otworów powiększonych.

0 - okrągły otwór.

Typ otworu

Podłużny tworzy otwory podłużne.

Powiększony tworzy otwory powiększone.

Brak otworu powoduje, że otwory nie są tworzone.

Gwintowany tworzy otwory gwintowane.

Obróć otwory

Gdy typ otworu jest ustawiony na Owalny, ta opcja obraca otwory owalne.

Owalne otwory w

Elementy, w których są tworzone otwory podłużne. Dostępne opcje zależą od komponentu.

Zespół śruby

Zaznaczenie pól wyboru pozwala określić, które obiekty komponentu (śruba, podkładki i nakrętki) mają być używane w zespole śruby.

Aby utworzyć sam otwór, należy usunąć zaznaczenie wszystkich pól wyboru.

Aby zmienić zespół śruby w istniejącym komponencie, należy zaznaczyć pole wyboru Wynik modyfikacji i kliknąć Zmień.

Zwiększenie długości śruby

Umożliwia zdefiniowanie, o ile ma zostać zwiększona długość śruby. Tej opcji można na przykład użyć, gdy malowanie wymaga zwiększenia długości śruby.

karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Karta Ogólne

Karta Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Karta Obliczenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej