Połączenia stężenia z krawężnikiem słupa kratowego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia stężenia z krawężnikiem słupa kratowego

W programie Tekla Structures do połączenia jednego lub więcej stężeń z krawężnikami wieży służą następujące komponenty:

Komponent

Ikona

Opis

Słup kratowy - 1 przekątna (87)

Umożliwia utworzenie połączenia śrubowego 1 stężenia poprzecznego do krawężnika wieży.

Słup kratowy - 2 przekątne (89)

Umożliwia utworzenie połączeń śrubowych 2 stężeń poprzecznych do krawężnika wieży.

Ramię - 2 i 3 przekątne (177)

Umożliwia utworzenie połączeń śrubowych 2 stężeń poprzecznych oraz 1 stężenia poziomego (opcjonalnie) do krawężnika wieży. Brak blachy węzłowej.

Krawężnik - 1 przekątna (178)

Umożliwia utworzenie połączenia śrubowego 1 stężenia poprzecznego bezpośrednio do zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni krawężnika wieży. Brak blachy węzłowej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej