Połączenia stężeń

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenia stężeń

Komponent

Ikona

Opis

Stężenie śrubowane, węzłowe (167)

Połączenie na śruby 2 stężeń poprzecznych do 2 stężeń poziomych przy użyciu blachy węzłowej.

Stężenie śrubowane, mostowe (169)

Połączenie na śruby 2 stężeń poziomych oraz 1 stężenia poprzecznego do blachy mostka lub profilu kątowego.

Stężenie śrubowane (181)

Połączenie na śruby 1 stężenia poprzecznego do 1 lub 2 stężeń poziomych.

Śrubowana blacha stężenia (182)

Połączenie na śruby 1 stężenia poprzecznego do 1 lub 2 stężeń poziomych przy użyciu blachy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej