Dopasowanie elementu podrzędnego (13)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Dopasowanie elementu podrzędnego (13)

Dopasowanie elementu podrzędnego (13) dopasowuje element podrzędny, na przykład w komponencie użytkownika, prostopadle do elementu głównego lub pod kątem.

Zastosowanie

Sytuacja

Opis

Element podrzędny jest dopasowywany prostopadle do elementu głównego.

Element podrzędny jest dopasowywany do elementu głównego pod kątem.

Przed rozpoczęciem

Utwórz dwa elementy.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element główny.

  2. Wybierz element podrzędny.

zakładka Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie kąta i odległości między elementami.

Opis

1

Określ kąt między elementami.

Jeśli kąt elementu powoduje powstanie szczeliny większej niż wynosi wartość A, element zostanie przycięty na końcu.

Zakładka Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Zakładka Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Obliczenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej