Osadzenie dwustronne z kołkiem na pasie (78)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Osadzenie dwustronne z kołkiem na pasie (78)

Osadzenie dwustronne z kołkiem na pasie (78) łączy pasy dwóch belek ze słupem przy użyciu śrub kotwiących oraz opcjonalnego wspornika.

Utworzone elementy

 • Śruby kotwiące (4)

 • Nakrętki (4)

 • Podkładki z blachy (4)

 • Blacha nośna (2)

 • Dopasowania dla belki i słupa

 • Otwory pod śruby (4)

 • Wsporniki (2) opcjonalnie

 • Wnęki na nakrętkę i podkładkę z blachy (4)

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Łączy półki dwóch belek ze słupem przy użyciu śrub kotwiących.

Łączy półki dwóch belek ze słupem przy użyciu śrub kotwiących i ukosowanych wsporników.

Przed rozpoczęciem

Utwórz następujące elementy:

 • Słup betonowy (o okrągłym lub prostokątnym profilu)

 • Belka betonowa z półką (o profilu prostokątnym, HI, I, L lub odwróconym profilu T)

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (słup).

 2. Wybierz element podrzędny (belkę).

 3. Wybierz drugi element podrzędny (belkę).

 4. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć połączenie.

zakładka Obraz

Za pomocą karty Obraz można określić wymiary i położenie śruby kotwiącej względem belki i blachy nośnej, długość śrub kotwiących i końce belki.

Belka i słup

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować sposób ścinania i profilowania zakończenia belek:

Legenda

Opcje

1 = słup

2 = pierwsza wybrana belka

3 = druga wybrana belka

Blacha nośna

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować położenie blachy nośnej:

Opcja

Opis

Kwadratowy z belką.

Domyślna

Kwadratowy ze słupem.

Kwadratowy ze słupem.

Wprowadź odległości od krawędzi słupa.

Zakładka Kołek

Karta Kołek umożliwia określenie właściwości kołka.

Wybierz, aby utworzyć kołek jako pręt zbrojeniowy, profil wieloboczny lub komponent użytkownika z listy Typ.

Opcja

Opis

Profil

Wybierz profil kołka z katalogu profili.

Przedrostek, numer początkowy

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Klasa materiału.

Materiał domyślny jest zdefiniowany w polu Materiał elementu w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu kolejno menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Wykończenie

Opisuje sposób obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Umożliwia wprowadzenie liczby, aby pogrupować elementy tworzone przez komponent. Domyślnie numer klasy wpływa na kolor, w którym element jest wyświetlany w widokach modelu.

Rozmiar

Średnica prętów.

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej w prętach.

Zakładka Elementy

Karta Elementy umożliwia określenie właściwości blachy nośnej, otworu drenażowego, blacha nośnej i nakrętki.

Opcja

Opis

t, b, h

Umożliwia zdefiniowanie grubości, szerokości i wysokości elementu.

Nr pozycji

Określ przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Określ klasę materiału.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy elementu.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie elementów.

Zakładka Lewa belka/Prawa belka

Karta Lewa belka / prawa belka umożliwia określenie właściwości śruby kotwiącej, otworu na śrubę i wnęki.

Najpierw należy wybrać lewą belkę, a następnie prawą.

Otwór śruby

Wprowadź następujące wymiary otworu śruby:

Pole

Opis

1

Wymiar otworu w kierunku belki.

2

Odległość od osi belki do osi otworu i śruby.

3

Wymiar otworu w kierunku prostopadłym do belki.

Wybór kształtu otworu śruby:

Opcja

Opis

Prostokątny

Domyślna

Okrągły

Nakrętka i blacha śruby

Pole

Opis

1

Szerokość nakrętki.

2

Szerokość blachy śruby.

Wnęki

Aby utworzyć wnękę w środniku belki, wybierz opcję Tak z listy Utwórz wnękę. Wprowadź wymiary, aby zdefiniować wnękę:

Zakładka Lewy wspornik/Prawy wspornik

Karta Lewy wspornika / prawy wspornik umożliwia utworzenie wspornika i określenie jego właściwości.

Wybierz, aby utworzyć wspornik z listy Utwórz wspornik.

Dostępne są następujące opcje fazowania wsporników:

Opcja

Opis

Ukośny

Domyślna

Prosty

Zaokrąglenie

Określ rozmieszczenie prętów wspornika.

Opcja

Opis

t, b, h

Umożliwia zdefiniowanie grubości, szerokości i wysokości elementu.

Nr pozycji

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Domyślny numer początkowy elementu jest określony w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Klasa

Numer klasy elementu.

Zakładka Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Zakładka Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Obliczenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej