Osadzenie dwustronne z kołkiem (76)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Osadzenie dwustronne z kołkiem (76)

Osadzenie dwustronne z kołkiem (76) łączy słup i dwie belki przy użyciu śrub kotwiących.

Utworzone elementy

 • Śruby kotwiące (2)

 • Nakrętki (2)

 • Podkładki z blachy (2)

 • Blachy nośne (2)

 • Dopasowania dla belki i słupa (2)

 • Otwory pod śruby (2)

 • Wsporniki (opcjonalnie) (2)

 • Wnęki na nakrętkę i podkładkę z blachy (opcjonalnie) (2)

Zastosowanie

Opcja Opis

Łączy dwie belki ze słupem za pomocą śrub kotwiących i tworzy wsporniki. Nakrętki i podkładki z blach na powierzchni belek.

Łączy dwie belki ze słupem za pomocą śrub kotwiących. Nakrętki i podkładki z blach są wpuszczone w belki. Druga belka jest nachylona i ścięta w celu utworzenia szczeliny między belką a słupem.

Przed rozpoczęciem

Utwórz następujące elementy:

 • Słup betonowy (o okrągłym lub prostokątnym profilu)

 • Dwie belki betonowe (o profilu prostokątnym, HI, I, L lub odwróconym profilu T)

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (słup).

 2. Wybierz element podrzędny (belkę).

 3. Wybierz drugi element podrzędny (belkę).

 4. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć połączenie.

zakładka Obraz

Na karcie Obraz można określić wymiary i położenie śrub kotwiących względem belki i blach nośnych.

Belka i słup

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować sposób ścinania i profilowania zakończenia belek:

Legenda

Opcje

1 = słup

2 = pierwsza wybrana belka

3 = druga wybrana belka

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby dopasować belki lub słup:

Opcja

Opis

Dopasowuje słup.

Domyślna

Dopasowuje belkę.

Blacha nośna

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować położenie blachy nośnej:

Opcja

Opis

Kwadratowy z belką.

Domyślna

Kwadratowy ze słupem.

Kwadratowy ze słupem.

Wprowadź odległości od krawędzi słupa.

Zakładka Kołek

Karta Kołek umożliwia określenie właściwości kołka.

Opcja

Opis

Profil

Wybierz profil kołka z katalogu profili.

Przedrostek, numer początkowy

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Klasa materiału.

Materiał domyślny jest zdefiniowany w polu Materiał elementu w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu kolejno menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Wykończenie

Opisuje sposób obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Umożliwia wprowadzenie liczby, aby pogrupować elementy tworzone przez komponent. Domyślnie numer klasy wpływa na kolor, w którym element jest wyświetlany w widokach modelu.

Rozmiar

Średnica prętów.

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej w prętach.

Liczba prętów

Aby utworzyć jeden pręt zbrojeniowy, wybierz opcję 1 kołek.

Aby utworzyć dwa pręty zbrojeniowe, wybierz opcję 2 kołki. Następnie w polu Odstęp pręta zdefiniuj odległość między prętami.

Zakładka Elementy

Karta Elementy umożliwia określenie właściwości blachy nośnej, otworu drenażowego, zaprawy, blachy śruby, nakrętki i rury.

Opcja

Opis

t, b, h

Umożliwia zdefiniowanie grubości, szerokości i wysokości elementu.

Nr pozycji

Określ przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Określ klasę materiału.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy elementu.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie elementów.

Zakładka Lewa belka/Prawa belka

Karta Lewa belka / prawa belka umożliwia określenie właściwości śruby kotwiącej, otworu na śrubę i wnęki.

Najpierw należy wybrać lewą belkę, a następnie prawą.

Można utworzyć luz między belką a słupem, jeśli belka jest nachylona.

Nakrętka i blacha śruby

Pole

Opis

1

Szerokość nakrętki.

2

Szerokość blachy śruby.

Nakrętka i podkładka z blachy

Wybierz jedną z następujących opcji, aby zdefiniować, czy nakrętka i podkładka z blachy mają być wpuszczone w belkę:

Opcja

Opis

Nakrętka i podkładka z blachy na powierzchni belki.

Domyślna

Nakrętka i podkładka z blachy wpuszczone w belkę.

W przypadku wybrania opcji wpuszczenia nakrętki i podkładki z blachy w belkę wprowadź poniższe wymiary w celu zdefiniowania wnęki:

Zaprawa

Wybierz jedną z następujących opcji, aby uwzględnić i zdefiniować zaprawę cementową:

Opcja

Opis

Brak zaprawy cementowej.

Domyślna

Otwór śruby pokryty zaprawą cementową. Brak nakrętki lub podkładki z blachy.

Otwór śruby pokryty zaprawą cementową. Śruba, podkładka z blachy i śruba kotwiąca wystają.

Otwór śruby

Wprowadź następujące wymiary otworu śruby:

Pole

Opis

1

Wymiar otworu w kierunku belki.

2

Odległość od osi belki do osi otworu i śruby.

3

Wymiar otworu w kierunku prostopadłym do belki.

Wybór kształtu otworu śruby:

Opcja

Opis

Prostokątny

Domyślna

Okrągły

Blacha nośna

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować położenie blachy nośnej:

Opcja

Opis

Kwadratowy z belką.

Domyślna

Kwadratowy ze słupem.

Kwadratowy ze słupem.

Wprowadź odległości od krawędzi słupa.

Zakładka Lewy wspornik/Prawy wspornik

Karta Lewy wspornika / prawy wspornik umożliwia utworzenie wspornika i określenie jego właściwości.

Wybierz, aby utworzyć wspornik z listy Utwórz wspornik.

Dostępne są następujące opcje fazowania wsporników:

Opcja

Opis

Ukośny

Domyślna

Prosty

Zaokrąglenie

Określ rozmieszczenie prętów wspornika.

Opcja

Opis

t, b, h

Umożliwia zdefiniowanie grubości, szerokości i wysokości elementu.

Nr pozycji

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Domyślny numer początkowy elementu jest określony w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Klasa

Numer klasy elementu.

Zakładka Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Zakładka Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Obliczenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej