Detalowanie konstrukcji betonowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Detalowanie konstrukcji betonowej

W tym rozdziale przedstawiono narzędzia przeznaczone do detalowania konstrukcji betonowych dostępnych w Tekla Structures.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Uwaga:

Komponenty prefabrykowane można zastosować tylko do prefabrykowanych zespołów betonowych.Nie można ich zastosować do elementów monolitycznych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej