AREA_FORM_TOP_GLOBAL, AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL, AREA_FORM_SIDE_GLOBAL

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

AREA_​FORM_​TOP_​GLOBAL, AREA_​FORM_​BOTTOM_​GLOBAL, AREA_​FORM_​SIDE_​GLOBAL

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Te atrybuty szablonu przedstawiają powierzchnie płaszczyzn, których wektory normalne wskazują następujące kierunki w globalnym układzie współrzędnych:

  • Górna część formy (AREA_FORM_TOP_GLOBAL)

  • Dolna część formy (AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL)

  • Boki formy (AREA_FORM_SIDE_GLOBAL)

Tych atrybutów szablonu z typem zawartości CAST_UNIT można używać do raportowania powierzchni deskowania zespołów betonowych wylewanych na miejscu. Te atrybuty i powierzchnie nie zależą od ustawień Górna płaszczyzna formy.

Aby raportować powierzchnie deskowania prefabrykowanych zespołów betonowych, użyj atrybutów szablonu AREA_FORM_TOP, AREA_FORM_BOTTOM i AREA_FORM_SIDE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej