Wyświetlanie współczynnika wykorzystania elementów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wyświetlanie współczynnika wykorzystania elementów

Po wyeksportowaniu modelu analitycznego do aplikacji analitycznej i uruchomieniu analizy można wyświetlić wyniki analizy. Aby wykonać weryfikację wizualną, można użyć różnych kolorów w celu wyświetlenia współczynnika wykorzystania elementów stalowych w grupie obiektów w modelu fizycznym.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy wyniki analizy zostały zapisane dla właściwego modelu analitycznego za pomocą polecenia Uzyskaj wyniki lub Uzyskaj wyniki dla wybranych.

 1. Utwórz grupę obiektów zawierającą elementy, których współczynnik wykorzystania chcesz wyświetlić.
 2. Na karcie Widok kliknij Prezentacja.
 3. W oknie dialogowym Przedstawienie obiektu:
  1. Wybierz grupę obiektów, których współczynniki wykorzystania chcesz wyświetlić.
  2. W kolumnie Kolor wybierz na liście opcję Kolor z analizą użyteczności.
 4. W oknie dialogowym Zakres współczynnika użyteczności:
  1. Ustaw zakresy współczynników dla każdego z kolorów używanych w programie Tekla Structures do wyświetlenia elementów bezpiecznych i niebezpiecznych.
  2. Kliknij OK.
 5. W oknie dialogowym Przedstawienie obiektu kliknij Zmień.

Tekla Structures wyświetla współczynnik wykorzystania elementów stalowych w wybranym modelu analitycznym, używając następujących kolorów:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej