Zapisywanie wyników analizy

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Zapisywanie wyników analizy

Gdy po zapisaniu wyników analizy zapisywany jest model fizyczny, Tekla Structures zapisuje wyniki dla wszystkich kombinacji obciążeń w bazie danych analysis_results.db5 w folderze bieżącego modelu.

Aby nie tworzyć bazy danych wyników analizy analysis_results.db5, wybierz w opcji XS_​AD_​RESULT_​DATABASE_​ENABLED ustawienie FALSE, wybierając kolejno menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Analiza i projektowanie.

Opcje zaawansowane w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Analiza i projektowanie umożliwiają zdefiniowanie punktów podelementów analitycznych, których wyniki są zapisywane w bazie danych:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej