Właściwości obciążenia punktowego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości obciążenia punktowego

Okno dialogowe Właściwości obciążenia punktowego umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości obciążenia punktowego lub momentu zginającego. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości obciążenia punktowego jest .lm1.

Opcja

Opis

Nazwa grupy obciążeń

Grupa obciążeń, do której należy obciążenie.

Aby wyświetlić właściwości grupy obciążeń lub utworzyć nową grupę, kliknij Grupy obciążeń.

Karta Wielkość

Wielkości obciążeń w kierunkach X, Y i Z płaszczyzny roboczej.

Dołączanie obciążenia

Wskazuje, czy obciążenie jest dołączone do elementu.

Elementy nośne

Elementy z przyłożonym lub nieprzyłożonym obciążeniem na podstawie nazw elementów lub filtrów wyboru.

Ramka ograniczająca obciążenia

Wymiary ramki ograniczającej w kierunkach X, Y i Z.

Karta Panel obciążenia

Zobacz Ustawienia panelu obciążeń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej