Właściwości obciążenia

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości obciążenia

W tej sekcji przedstawiono informacje dotyczące właściwości określonych obciążeń.

Okno dialogowe właściwości obciążenia umożliwia wyświetlanie, definiowanie i zmienianie właściwości obciążenia. Każdy typ obciążenia ma własne okno dialogowe właściwości.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej